Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Radikale miljøinnovasjoner i kontorsektoren – Mot faktor 10-kontoret

Sluttrapport

Prosjektet ”Radikale miljøinnvasjoner i kontorsektoren – Mot faktor 10-kontoret har vært et bredt forskningsprosjekt som er gjort i nært samarbeid med bedrifter som på ulike måter er involvert i kontorsektoren. Prosjektet har gått over 2 år, fra 2003 til 2005. Det har delvis vært finansiert av Norges Forskningsråd og delvis av bedriftene som har deltatt. Bedriftene har samarbeidet i åtte nettverk og åtte
delprosjekter er blitt gjennomført: 1. Miljø- og ressursstatus i kontorvirksomheter, 2. Leverandørutvikling, 3. Nye designstrategier hos HÅG, 4. Energibruk til belysning i kontorbygg, 5. Energibruk i kontorbygg, 6. Simulering av miljøbelastning fra energi, 7. Kontorutforming, 8. Miljøaspekter ved kunnskapsarbeidsplassen.

HÅG, ved Frank Hugo Storelv, har styrt prosjektet. De ansvarlige for forkning og utvikling har vært Telenor ved John Willy Bakke, SINTEF ved Berit Moltu og Thomas Dahl og STØ, ved Ole Jørgen Hanssen, Ingunn Saur Modahl, Anne Rønning og Line Sommrefeldt.

Resultatene fra prosjektet er både praktiske og teoretiske. Tiltak som fremmer økt miljøeffektivitet og miljøbevissthet i kontorsektoren har blitt iverksatt hos de deltakende bedriftene. Det er blitt arbeidet frem et større datagrunnlag på miljøbelastning fra kontorsektoren og det er blitt utviklet metodikk for å kartlegge miljøbelastning fra sektoren. Det er også utviklet et salgs- og dokumentasjonsverktøy for salg av opprinnelsesgarantert elektrisitet. Energiforbruk og klimagassutslipp i form av CO2-ekvivalenter per årsverk kontorarbeid er blitt brukt som indikator på miljøpåvirkning. Prosjektet viser at det er reisevirksomhet som bidrar til det største klimagassutslippet og energiforbruket fra kontorsektoren. Beregninger basert på kartlegging av aktivitetene til 81 ansatte i 9 bedrifter i en måned tilsier at et årsverk kontorarbeid fører til utslipp av 8000 kg CO2-ekvivalenter. Dette er et betydelig bidrag som tilsvarer 2/3 av det klimagassutslippet vi i Norge gjennomsnittlig har per person per år.

”Faktor 10” innebærer en ny tilnærming til å utvikle et mer miljøvennlig samfunn og en ny måte å gjennomføre forskningsprosjekter på. Prosjektet har bidratt til økt erfaring med å gjøre forksningsprosjekter med denne tankegangen i bunn.

Last ned PDF