Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk)

En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge

Gjennom denne rapporten har vi forsøkt å synliggjøre det arbeidet som er gjort i Interreg IIIA prosjektet BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk). Rapporten kan vise til flere ”gode eksempler” på tilnærminger for å skape et mer bærekraftig arbeidsliv. I hovedsak handler dette om hvordan man kan samarbeide gjennom nettverk for kunnskapsoverføring om praktiske erfaringer som kan bidra til et mindre sykefravær og at flere blir lengre i arbeidslivet. Videre viser man i rapporten til spennende muligheter for utvikling av eksisterende prosjekter, og utvikling av nye prosjekter. Det er både regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver som ligger til grunn.

Last ned PDF