Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Et bidrag til modellering av utviklingen i grenseregionen

Arbeidsnotat

Østfoldforskning har sammen med Kulturgeografiska Institutionen, Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige utarbeidet rapporten Grensregional Statistik- och Analysarbete (Østfoldforskning OR 04.07). I løpet av dette arbeidet vokste det frem et behov for å reflektere nærmere over modeller for regional analyse av Grenseregionen. Denne rapporten er et innspill til en faglig diskurs om slike modeller generelt, og om Grenseregionstatistikkdatabasen spesielt. Rapporten argumenterer for at regionale modeller er utformet som bidrag til svar på spørsmål, og er sterkt teoriavhengige. Det argumenteres for at det er behov for å utvikle nye modeller som gjør det mulig å overskride begrensninger knyttet til beskrivelser og analyser av territorielle regioner, og som utvider analyseområdet fra geografiske og økonomiske forhold til også å omfatte det sosiale rommet, kompetanserommet og de metastrukturer av kognitiv karakter som former aktørenes virkelighetsbilder. Formålet med slike nye regionale modeller må være å tilrettelegge informasjonen på en slik måte at den kan brukes av aktørene i regionen til å utvikle sine – og dermed regionens - potensialer.

Last ned PDF