Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Innføring av nytt system for papirinnsamling i Fredrikstad kommune

Konsekvenser for lag og foreninger

Fredrikstad kommune har gjort vedtak om å terminere ordningen med at frivillige organisasjoner kan samle inn returpapir fra husholdningene i deler av kommunen. Kommunen ønsker vurdert om de frivillige organisasjonene kan ta på seg vask av kommunens biler, innsamling av gjenstander til loppemarked eller flaggheising som erstatningsoppdrag for å kompensere organisasjonenes bortfall av inntekter. Ordningen omfatter i 2007 tre korps ogseks idrettslag. Etter henvendelse til disse, rapporterer et av korpsene at erstatningsordningene ikke er egnet fordi de er for krevende. STØs gjennomgang konkluderer at tilleggsforslagene ikke er egnet fordi de vil etablere ordninger som har svakheter i forhold til de ordninger somfungerer pt. Rapporten tar også tak i, og drøfter, prinsipielle spørsmål knyttet til den type oppdrag kommunen foreslår og som angår forholdet mellom Fredrikstad kommune og de frivillige organisasjonene. Rapporten antar at nåværende praksis fører til skjult subsidiering av de frivillige organisasjonene som omfattes av ordningen med papirinnsamling, og at faren for skjult subsidiering ved etablering av tilsvarende ordninger vil være stor. Rapporten tilsutter seg en av hovedkonklusjonene i ”Korvaldutvalget”, som er at frivillige organisasjoner ikke bør tilføres oppdrag som konkurrere med aktivitet i andre samfunnssektorer, men være supplement til slik aktivitet. Ved avslutningen av rapporten fremsettes en modell for finansiering av de frivillige organisasjonene basert på direkte bevilgninger til det frivillige arbeidet, eller bevilgninger etter søknad – og at de frivillige organisasjonene som motytelse for bevilgede midler forplikter seg til en arbeidsinnsats for kommunen relativ til det støttebeløpet de mottar.

Last ned PDF