Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Enova byggstatistikk 2006

Datakvalitet

STØ har fått i oppdrag å analysere datagrunnlaget, skrive og utforme sammendrag og kapittel 3 og 4 i ”Bygningsnettverkets energistatistikk 2006”, samt litteratur og referanseliste til arbeidet. Datagrunnlaget er innlagt av byggeierne/koordinatorene i en database hos Enova.

I tillegg ønsket Enova en kort oppsummering av kvalitetssikringen av dataene. Dette for å sikre arbeidet med å få inn bedre statistikk.

Datagrunnlaget i årets data er i stor grad mangelfull, dvs. mange dataparametere mangler. Dette kan skyldes mange forhold:

  • Data er ikke tilgjengelig eller vanskelig tilgjengelig for den som legger inn data.
  • Energikompetansen er mangelfull på en slik måte at det vanskeliggjør innhenting av data.
  • Brukergrensesnittet tar ikke hensyn til kompetansenivå hos den som legger inn.
  • Motivasjonen er for lav til å foreta en grundig innsamling og innlegging av data.

 

Last ned PDF