Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Funksjonell energieffektivitet

Nye nøkkeltall for vurdering av energieffektivitet i bygninger

Enova har gitt Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) i oppdrag å vurdere i hvilken grad den eksisterende statistikken som samles inn via Bygningsnettverket er egnet til å beskrive og analysere teknisk og funksjonell energieffektivitet, samt identifisere og drøfte videreutvikling av datamaterialet til bruk internt i Enova og for Bygningsnettverkets medlemmer.

Enovas virkemidler og programmer kan i utgangspunktet primært påvirke den tekniske energieffektivitet. Det er brukeren selv som er ansvarlig for og har virkemidler til å påvirke funksjonell energieffektivitet. Bør Enova da i det hele tatt ha fokus på funksjonell energieffektivitet? Ved å fokusere på funksjonell energieffektivitet vil det i Enovas statistikk gis feilaktig informasjon om effektiviteten i mange bygg. I tillegg kan Enova gjennom å legge til rette systemer og etterspørre data for funksjonell energieffektivitet motivere brukerne til selv å fokusere sterkere på det i egen energi- og ressursstyring.

Resultatene fra uttestingen viser et stort sprik i rangeringen av bygningene når man ser på tekniske energieffektivitet vs. funksjonell energieffektivitet.

Dagens statistikkgrunnlag er i stor grad for mangelfullt til å kunne anvendes som grunnlag beregning av funksjonell energieffektivitet. Det bør derfor sikres et enhetlig datagrunnlag gjennom godt spesifisert metodikk og enkelt brukergrensesnitt ved registrering.

Last ned PDF