Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Båtturisme i Østfold

Om bruk og forbruk i noen utvalgte gjestehavner

Østfold Fylkeskommune har iverksatt et Reiselivsprogram som bl.a. har et eget fokusområde på kyst og båtturisme. I den forbindelse er det formulert en overordnet målsetting om ”..å avdekke og utbedre forhold som kan øke Østfolds attraktivitetskraft som båtturismeområde på en slik måte at det bidrar til merverdi og økt lønnsomhet for reiselivsnæringene og andre servicenæringer som nyter godt av båtturismen”.

Denne undersøkelsen har pågått i perioden juni-august 2007 og skulle ha et særlig fokus på to områder:

  • Markedsdimensjonen: Hvem båtturisten er, oppholdstid, hvilke aktiviteter etterspørres, forbruk o.s.v.
  • Utviklingsdimensjonen: En undersøkelse av utvalgte gjestehavner i Østfold m.h.t. fasiliteter og utviklingsplaner

I arbeidet med utviklingen av spørreskjemaet for kartlegging av markedsdimensjonen var det ønskelig å kunne fremskaffe et underlag for å sammenlikne resultatene fra en tilsvarende undersøkelse gjennomført i Sogn og Fjordane. Undersøkelsen er gjennomført i et lite utvalg gjestehavner og omfatter ikke uthavnene.

Det gjennomsnittlige forbruket basert på de oppgitte tallene er NOK 1008.
57 % av respondentene oppgir at de har, eller skal, besøke Sverige i løpet av ferieturen. For 41 % av respondentene var denne muligheten avgjørende for at Østfold ble valgt som feriefylke. Nesten 10 % av de som besøker Sverige bruker mer enn 80 % av reisekostnadene der. Vi kan derfor trygt slå fast at vesentlige deler av innkjøpene til båtturistene som besøker Østfold skjer i Sverige.

Basert på turistenes tilbakemeldinger – dvs. i hvilken grad gjestene uttrykker grad av fornøydhet - har gjestehavnene forbedringspotensialer innen informasjon om severdigheter og muséer, bedre skilting i og rundt havna, tømming og sortering av septik og avfall, større grad av bemannet servicekontor, tilbud til barn og opplysning om turstier.

Gjestehavnene sier selv at de ønsker å utbedre forhold som gjør det ”renere og ryddigere”, utbedre infrastruktur som sanitæranlegg, strømuttak og vann samt kunne tilby salg av aviser, kioskvarer og drivstoff. Det er naturlig og viktig å se båtturistenes synspunkter og den enkeltes gjestehavns ambisjoner i sammenheng.

Last ned PDF