Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

LCA av emballasjesystem med fokus på behandling av brukt emballasje

Ved hjelp av livsløpsmetodikk basert på ISO-standardene 14040-43, er det gjennomført følgende miljøanalyser:

  1. Analyse av ulike behandlingsformer for distribusjonsemballasje
  2. Analyse av forbrukeremballasje med ulik materialintensitet
  3. Følsomhetsberegninger av transportens betydning

Hovedkonklusjonene som kan trekkes fra studien er:

  • Materialgjenvinning er miljømessig bedre enn energigjenvinning i alle undersøkte miljøkategorier for papp og i 3 av 5 kategorier for plast.
  • Plastboks som forbrukeremballasje viser bedre miljøprestasjon enn glasskrukke som følge av lavere vekt.
  • Materialgjenvinning av plastboksen gir best miljøprestasjon for 4 av 5 analyserte miljøpåvirkningskategorier.
  • I analysene er det lagt inn ’én loop’ i materialgjenvinningsalternativene, noe som medfører at potensialet for ytterligere miljøgevinst ved påfølgende material- og/eller energigjenvinning ikke er inkludert.
  • Følsomhetsanalyser viser at resultatene er robuste i forhold til transport, både når det gjelder avstander og ulike datakilder.

 

Last ned PDF