Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen i utdanningssektoren i Vennesla kommune

Østfoldforskning har på oppdrag fra Utdanningsforbundet Vennesla gjennomført en spørreundersøkelse for å innhente de ansattes vurderinger, oppfatninger og erfaringer knyttet til endring av organisasjonen i utdanningssektoren i Vennesla kommune.

Analysen av svarene viser at de ansatte gjennomgående er kritiske til informasjonen som ble gitt i forkant av organisasjonsendringen, til at de etter egen oppfatning ikke fikk influere utformingen av organisasjonen, og til konsekvensene av endringen.

Last ned PDF