Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøanalyse av ulike behandlingsformer for plastemballasje

Studien er gjennomført med bakgrunn i at Grønt Punkt Norge (GPN) ønsket å oppdatere tidligere gjennomførte analyser av miljøvurdering av ulike behandlingsløsninger for plastemballasje. Målet med prosjektet har vært å dokumentere netto miljønytte ved ulike former for behandling av plastemballasje (fra husholdninger og næringsliv). Det er benyttet livsløpsmetodikk basert på ISOstandardene 14040-48 for gjennomføring av miljøvurderingene.

Hovedkonklusjonen er at kildesortering av plastemballasje for materialgjenvinning gir klart best netto miljønytte, både når det gjelder klimaregnskap og energiregnskap i forhold til energigjenvinning og deponering.

Følgende nøkkeltall er beregnet for klimagassutslipp for behandling av plastemballasjeavfall fra husholdninger:

  • Materialgjenvinning medfører sparte klimagassutslipp på 0,95 kg CO2-ekv/kg innsamlet plastemballasje.
  • Energiutnyttelse medfører klimagassutslipp på 1,13 kg CO2-ekv/ kg innsamlet plastemballasje.
  • Deponi medfører klimagassutslipp på 0,13 kg CO2-ekv/ kg innsamlet plastemballasje.

Følgende nøkkeltall er beregnet for energiforbruk for behandling av plastemballasjeavfall fra husholdninger:

  • Materialgjenvinning medfører spart energiforbruk på 13,7 kWh/kg innsamlet plastemballasje.
  • Energiutnyttelse medfører spart energiforbruk på 0,1 kWh/kg innsamlet plastemballasje.
  • Deponi medfører energiforbruk på 10,1 kWh/kg innsamlet plastemballasje.

 

Last ned PDF