Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Nettverksprosjekt balansert målstyring med vekt på samfunnsområdet BMS-S

Syv kommuner har arbeidet sammen i en prosess for å identifisere prioriterte samfunnsområder. Målet har vært å utvikle målekart på samfunnsområdet som en del av styringssystemet BMS. I denne første fasen av prosjektet er det utviklet målekart for to samfunnsområder ”Demokrati og lokal deltagelse” og ”Natur og miljø”. I den neste fasen skal det utvikles målekart for de resterende samfunnsområdene som er identifisert: ”Livskvalitet” og ”Verdiskaping og befolkning”. Deretter skal målekartene tilpasses prioriteringer i den enkelte kommune (implementering).

Last ned PDF