Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøvurdering av nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN

Sammenligning av to alternative løsninger

Det skal etableres nytt hovedkontor for SpareBank 1 SMN i Trondheim. SpareBank 1 SMN tilstreber en ambisiøs miljøprofil i alle deler av prosjektet. SpareBank 1 Kvartalet AS har ansvaret for at denne ambisjonen blir ivaretatt. SpareBank 1 Kvartalet AS ønsket å vurdere nytt hovedkontors miljølønnsomhet og videre vurdere miljøkonsekvenser av avgjørelser som tas i prosjekteringsfasen.

Til dette ønsket SpareBank 1 Kvartalet AS å gjennomføre en sammenligning av
a) ny bygningsmasse for SpareBank 1 SMNs hovedkontor og
b) videre drift av eksisterende bygningsmasse inkludert en omfattende rehabilitering.

Sammenligningen er foretatt ved å se på klimagassutslipp knyttet til uttak av råmaterialer, produksjon av bygningsmaterialer, riving, nybygging, rehabilitering, drift og ombygging av de to casene. Sammenligningen er foretatt både totalt for de to bygningsmassene, per m2 og per arbeidsplass.

Resultatene viser at sett i lys av klimagassutslipp, er det å rive eksisterende bygningsmasse og bygge nytt, klart mest fordelaktig. Resultatene i denne analysen er sensitive i forhold til de estimater som er foretatt. Da tenker en spesielt på at skisseprosjektets kalkylegrunnlag ligger til grunn for beregning av mengde materialer som inngår i bygget. På den annen side er estimatene ”like” for de to casene. Begge bygger på det samme kalkylegrunnlaget.

Last ned PDF