Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimaregnskap - Choice Hotels Scandinavia

Faren for global oppvarming på grunn av økte menneskeskapte utslipp av klimagasser, er sett som vår tids største miljøutfordring. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt betydelig siden førindustriell tid og har gitt en forsterket drivhuseffekt med en rekke potensielt alvorlige konsekvenser.

Choice Hotels Scandinavia ønsker å ta den utfordringen på alvor og starter nå arbeidet med å utvikle en strategi for reduksjon av klimagasser knyttet til sin hotellvirksomhet. Arbeidet starter med å utvikle et klimaregnskap for Choice Hotels Scandinavia samlet og for hvert enkelt hotell for 2007.

Denne rapporten viser at det er mulig å utarbeide klimaregnskap for Choice Hotels Scandinavia. Selv om ikke regnskapet omfatter alle ønskelige aktiviteter og innsatsfaktorer (se Figur 2) er det et godt fundament å bygge videre på. Resultatene er basert på et tilstrekkelig datagrunnlag til å angi størrelsesorden på hotellkjedens klimagassutslipp og innenfor områder der tiltak kan gi store reduksjoner.

Last ned PDF