Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Livsløpsvurdering av brukte bildeler

Denne rapporten har tatt for seg gjenbruk av bildeler og presentert litteratur i forhold til emnet samt gjennomført en analyse som sammenligner gjenbruk av pansere med produksjon av nye pansere.

Litteraturstudien viser at:

  • I forhold til Norges og EUs miljøpolitikk er gjenbruk å foretrekke fremfor andre former for avhending av produkter og materialer.
  • Gjenbruk av bildeler er et oversett felt og det finnes få vitenskapelige artikler eller bøker som berører emnet.
  • Tall på mengder og penger involvert i gjenbruk av bildeler fra USA viser imidlertid at det er snakk om store volumer.

Resultatene fra analysen viser at:

  • Et system for gjenbruk av pansere har langt lavere miljøbelastninger enn et system med produksjon av nye pansere for kategoriene klimaendring, forsuring, overgjødsling og smogdannelse både for pansere laget i stål og i aluminium.
  • For stålpansere er miljøbelastningen for systemet som inkluderer nye pansere fra ca 240 til ca 680 ganger så høye sammenlignet med et gjenbrukssystem.
  • For aluminiumspansere er miljøbelastningen for systemet som inkluderer nye pansere fra ca 270 ganger til ca 1400 ganger så høyt sammenlignet med et gjenbrukssystem.
  • For gjenbrukssystemene er størst belastninger knyttet til transportaktivitetene for både stål og aluminium.
  • For systemene med nye pansere er størst belastninger knyttet til produksjon av pansere, inkludert både råvarer og fremstilling av selve panseret, for både stål og aluminium.
Last ned PDF