Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Spørreskjema - Klimaregnskap Choice Hotels Scandanavia

Faren for global oppvarming på grunn av økte menneskapte utslipp av klimagasser, er sett som vår tids største miljøutfordring. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt betydelig siden førindustriell tid og har gitt en forsterket drivhuseffekt med en rekke potensielt alvorlige konsekvenser.

Choice Hotels Scandinavia ønsker å ta den utfordringen på alvor og starter nå arbeidet med å utvikle en strategi for reduksjon av klimagasser knyttet til sin hotellvirksomhet. Arbeidet starter med å utvikle et klimaregnskap for Choice Hotels Scandinavia samlet og for hvert enkelt hotell for 2007.

Det er utviklet et klimaregnskap samlet for Choice Hotels Scandinavia som er dokumentert i hovedrapporten og i sammendragsrapporten. I tillegg er det utarbeidet et klimaregnskap for hvert enkelt hotell.

Denne rapporten viser spørreskjemaet som ble sendt og besvart av 149 hoteller og tre hoved-/landkontorer og er grunnlaget for beregning av klimaregnskapet for Choice Hotels Scandinavia.

Last ned PDF