Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Et kunnskapsbasert Østfold

Fase I: Statusanalyse for befolkningsutvikling og næringsstruktur

Prosjektet ”Et kunnskapsbasert Østfold” inngår som delprosjekt i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve.

 

Denne delen av prosjektet – Fase 1/Statusanalyse for befolknings- og næringsutvikling – er gjennomført etter stort sett samme opplegg som tilsvarende delprosjekter i ”Et kunnskapsbasert Norge”. Spesielt har prosjektet ”Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane” fungert som modell for å danne et sammenlikningsgrunnlag m.h.t. utfordringer og muligheter slik det er lagt opp til i det nasjonale prosjektet. Disse to fylkene har imidlertid ulike forutsetninger for utvikling og vekst, og det har vært både mulig og nødvendig og ta hensyn til spesifikke forhold ved Østfold m.h.t. innholdet i denne analysen.

 

Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Menon Business Economics, Høyskolen i Østfold og Østfoldforskning. I tillegg har Østfold Analyse i Østfold Fylkeskommune bidratt med leveranser og innspill til rapportens Del II.

 

Prosjektet har hatt en egen ressursgruppe som takkes for aktiv deltagelse i gjennomførte arbeidsmøter og for innspill og kommentarer til prosjektets innhold og prioriteringer. Det er mye kunnskap, synspunkter og engasjement om Østfolds utfordringer og muligheter hos personene som har deltatt, og som har representert både bedrifter, det offentlige, utviklingsselskaper og UoH-sektoren.

 

Fase 1 av prosjektet har hatt en effektiv styringsgruppe bestående av direktør Toril Mølmen fra Innovasjon Norge, næringssjef Håkon Johnsen fra Østfold Fylkeskommune, Erik W. Jakobsen fra Menon Business Economics, som også er faglig ansvarlig for prosjektet, samt daglig leder Trond Edvardsen fra Østfoldforskning.

 

Prosjektet i Østfold ble etablert på bakgrunn av initiativ fra Østfoldforskning i 2010 og kom formelt i gang i april 2011 etter at finansiering fra Kommunal- og Regionaldepartementet, Østfold Fylkeskommune og Innovasjon Norge Østfold var kommet på plass.

En spesiell honnør til de som har finansiert prosjektet og den umiddelbare positive responsen vi fikk da prosjektmuligheten ble presentert første gang.

Last ned PDF