Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Markedsundersøkelse Moss Lufthavn Rygge

Reisemønster og beslutningsprosesser

Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Østfold reiseliv i juli-september 2011 og har hatt til hensikt å få bedre kunnskap om reisemønster og beslutningsprosesser rettet mot passasjerer som benytter Moss Lufthavn Rygge.

 

Undersøkelsen skal fungere som grunnlag for bedre strategisk planlegging av markedsføringstiltak for Østfold Reiseliv i tiden som kommer. Det er første gang det er gjennomført en slik undersøkelse i regi av Østfold Reiseliv.

 

Resultatene fra undersøkelsen bygger på svar fra over 500 respondenter fordelt i hovedsak på reisende fra Spania, England, Italia, Tyskland og Frankrike. Det er ikke tall tilgjengelig for populasjonen totalt sett eller fordelt på land slik at utvalgets størrelse og svarprosenter kan ikke fastsettes. Men underveis-evaluering av resultatene fra undersøkelsen har vist at de endelige resultatene konklusjonene bygger på, er vurdert som valide.

 

Undersøkelsen viser følgende hovedfunn:

 

Reisemønster

 

·         Østfold er ”ukjent”

·         De reisende tror de lander i Oslo

·         75% har ikke vært i Norge før

·         30 % vil besøke Norge igjen

 

Beslutningsprosesser

 

·         De besøkende planlegger og bestiller reisen på egenhånd

·         Internett er dominerende informasjons- og kommunikasjonskanal

·         De besøkende planlegger og bestiller kort tid før avreise

 

Selv om svarene fra informantene i seg selv ikke alltid er som man ønsker, er dette tross alt det objektive grunnlaget man har å bygge videre aktiviteter og beslutninger på.

Last ned PDF