Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

BAMA Bedriftsrapport

Oppsummering av forskningsprosjektet KLIMAT

Som en del av forskningsprosjektet "KLIMAT" er en metode for kvantifisering av klimaspor av matprodukter utviklet og testet på blant annet caseproduktene gulrot og banan. Analysene viser et relativt lavt klimaspor for gulrot sammenlignet med andre grønnsaker. Klimasporet for banan er høyrere enn frukter som produseres i Europa, men av samme størrelsesorden som andre tropiske produkter. En rekke muligheter for reduksjon av klimagassutslippene forbundet med produktene er identifisert. Klimasporanalysene kan være til nytte for BAMA og andre aktører i verdikjeden i form av kostnadsreduksjoner, reduksjon av forretningsmessig risiko og kunkurransefortrinn.

Last ned PDF