Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Forskningsprosjektet KLIMAT

Rapport fra gulrot case studie

Forskningsprosjektet ”KLIMAT” ble gjennomført 1.1.2009 til 31.8.2012. Det viktigste mål med prosjektet var å utvikle en ”best practice” metodikk for kvantifisering av klimaspor for matprodukter, med fokus på frukt, grønnsaker, meieriprodukter og kjøttprodukter. Metodikken skulle prøves ut på 6 utvalgte case-produkter. Et av disse produktene var gulrot. Produktet ble valgt ut fordi det er produkt med høyt salgsvolum, en stor del av produksjonen skjer i Norge og det kan antas å representere rotgrønnsaker som er en svært viktig gruppe grønnsaksprodukter.

 

Østfoldforskning har, i samarbeid med BAMA og Gartnerhallen, hentet inn nødvendig data for å gjennomføre studien. Data kom fra en gruppe på 13 produsenter med tilknytning til Lågendalen som alle leverte produktene til Lågen Gulrot for prosessering og pakking. Produsentene var frivillig tilknyttet et online rapporteringssystem for en rekke opplysninger, blant annet opplysninger om resurssbruk som ble brukt i denne studien.

Klimasporet for gulrot pakket i beger var ifølge metodikken som ble utviklet 0,39 kg CO2-ekv/kg produkt levert til forbruker, 0,44 kg CO2-ekv/kg forbrukt gulrot.  

Last ned PDF