Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

KLIMAT

”Best practice” metodikk

Denne rapporten oppsummerer de viktigste erfaringene fra forskningsprosjektet The climate challenge of food products in a holistic environmental and life cycle perspective, forkortet KLIMAT. Dette var et forskningsprosjekt i perioden 2009-2012 som ble gjennomført av Østfoldforskning med bistand fra forskere fra UMB, SIK (Sverige), MTT (Finland) og Ålborg Universitet (Danmark). Prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne BAMA, Coop Norge, Norgesgruppen, Nortura og Tine. Den viktigste målsetningen for prosjektet var å utvikle en omforent og vitenskapelig basert metodikk for å kvantifisere klimaspor av matprodukter for å tillate en rettferdig sammenligning av matprodukters klimaprestasjon. I denne rapporten oppsummeres en rekke anbefalinger med hensyn til metodiske valg ved gjennomføring av klimasporanalyser for næringsmidler. Anbefalingene er inndelt i systemgrenser, funksjonell enhet, allokering og datakvalitet og datavariasjon. Underveis i prosjektperioden har en lang rekke nasjonale og internasjonale initiativer blitt satt i gang for å utarbeide beregningsmetodikk. Derfor ble målsetningen om å lage en standardisert metodikk underveis justert til å utarbeide innspill til metodikk i form av artikler og rapporter.

Last ned PDF