Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

“En kreativ måte å få studiekompetanse på”

En undersøkelse om jenters karrierevei i kreativ sektor for Arena Magica

Arena Magica er en kreativ næringsklynge for musikk, scene, film, media og design, som ønsker å sette fokus på jenters karrierevei etter endt utdanning. Arena Magicas erfaringer er at jenter er overrepresentert på kreative linjer på videregående nivå i Østfold, mens dette ikke gjenspeiles i samme grad i næringen.

Arena Magica har derfor fått gjennomført en undersøkelse rettet inn mot nåværende og tidligere elever og studenter innenfor utvalgte kreative utdanninger i Østfold, med sikte på en vurdering av en eventuell satsing på jenter i kreativ næring. 

 

Hovedresultatene oppsummeres som følger:
Undersøkelsen viser at jenter i stor grad anser de kreative linjene som en mer morsom og kreativ vei til studiekompetanse enn å gå vanlig allmennfag.

Kun en tredjedel av jentene planlegger å studere eller arbeide videre innenfor kreative fagområder, dette innebærer i praksis at to tredjedeler av jentene ikke har noen planer om å etablere seg i kreativ sektor i utgangspunktet. Alle de videregående skolene benytter karakterbasert inntak og opptakskravene er forholdsvis høye. Det er sannsynlig at dette reduserer potensialet for å bygge opp et talentbasert miljø med fokus på kreativ sektor, slik det kunne blitt hvis inntaket var basert på opptaksprøver.

Mens 49% av guttene ønsker å eie eller være daglig leder for et foretak i kreativ sektor i fremtiden rapporterer bare 35% av jentene av de ønsker dette. Dette samsvarer med data fra andre regionale eierskapsundersøkelser i kreativ næring.  Sammenlikner vi kvinner og menn prosentvis ser vi at vesentlig flere menn enn kvinner arbeider innenfor mediefag i dag, mens det er en svak overvekt av kvinner som studerer innenfor mediefag.

Totalt responderer 40% av kvinnene og 60% av mennene at de er innenfor mediefag i dag. Gjennom prosjektet har Arena Magica bidratt til at to linjer har etablert lukkede facebookgrupper for sine tidligere elever og studenter. Gjennom dette har en av linjene nå opprettet kontakt med nærmere 180 tidligere elever. Denne gruppen benyttes aktivt til kommunikasjon mellom tidligere elever og lærerne ved linjen.

Last ned PDF