Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Matsvinn i Norge 2013

Status og utviklingstrekk 2009-13

Denne rapporten oppsummerer fire års data om matsvinn i Norge, som er innhentet fra næringsmiddelindustri, dagligvarehandel, grossistvirksomhet og fra norske forbrukere. Dataene er innsamlet med basis i enhetlige og systematiske metoder for å sikre best mulig sammenliknbarhet over tid. ForMat-prosjektet er unikt i denne sammenheng, siden det ikke finnes tilsvarende prosjekter i andre land som analyserer trender i utvikling av matsvinn over tid. Det er også kartlagt hvordan forbrukernes adferd og holdninger knyttet til matsvinn endres over tid, og hvordan dette evt. kan bidra til mindre matsvinn i Norge.

Last ned PDF