Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Transportkalkulator

EPD-verktøy

Østfoldforskning har på oppdrag fra EPD-Norge og Byggevareindustrien utviklet en transportkalkulator for EPDer. Kalkulatoren kan benyttes til å beregne potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport og import av byggevarer. Rapporten tar for seg de vurderinger som ligger til grunn for transportkalkulatorens oppbygging, datagrunnlaget for miljøberegningene og vurderinger til videre utvikling. Miljøpåvirkninger for transport i kalkulatoren er modellert med bruk av den globalt anerkjente LCA-databasen Ecoinvent versjon 3.1 og beregnet ved bruk av programvaren SimaPro. Data for skipstransport er basert på energidata fra skipsnæringen og infrastruktur fra Ecoinvent. Import av de inkluderte byggevarene betongelementer, vinduer, trelast, bygningsplater, isolasjon og takpapp er basert på statistiske data fra SSB for hvert av de ulike importlandene Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Storbritannia og Kina.

 

Kalkulatoren er satt sammen av to brukerversjoner, én som beregner miljøpåvirkningene for import av predefinerte byggevareprodukter med utvalgte produksjonsland, og én versjon hvor brukeren selv kan definere transportavstander og transportmidler.

Last ned PDF