Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Emballasjeutviklingen i Norge 2012

Handlekurv og indikator

Emballasje utgjør 7-8 prosent av bruttovekten av et produkt, og plast utgjør den største delen av emballasjen i handlekurven.

 

Materialregnskapet som tar utgangspunkt i oppfylling av emballasjens funksjon, viser at plast fortsetter å øke fra 2011. Hurtigvoksende produkter har høyest materialbruk, også av plast.

Tall for 2012 viser at totalt emballasjebruk pr million kroner omsatt er redusert til 93 prosent av nivået for 2005. Materialbruken pr million kroner er omtrent den samme som i 2011, men for bruk av plast er det en liten økning. Bruk av glass reduseres, mens de øvrige materialtypene er uendret. Metall er den materialtypen som er redusert mest i hele perioden.

 

Materialgjenvinning av emballasje kan gi stor miljøgevinst. Når materialgjenvunnet emballasje brukes i produksjon av nye produkter i stedet for jomfruelige råvarer, reduseres energibruken og det blir mindre utslipp av klimagasser.

 

 

Last ned PDF