Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Biogassproduksjon i Østfold.

Analyse av klimanytte og økonomi i et verdikjedeperspektiv

Avfallshåndtering er et viktig tema. Hvordan vi velger å håndtere matavfall som oppstår påvirker klimaet gjennom utslipp fra alle fasene i avfallshåndteringen. En måte å håndtere matavfall på er å lage biogass av det. Generelle resultater fra prosjektet ”videreføring av biogassmodellen” har vist at bruk av matavfall som substrat til biogassproduksjon i samspill med dyregjødsel gir stor klimanytte. For å kunne vurdere utvikling av biogassproduksjon spesifikt for Østfold har den generelle modellen blitt brukt til analyse med spesifikke Østfold-data.

 

Prosjektets mål er at det gjennom videreutvikling av Østfoldforsknings foreliggende klima- og økonomimodeller skal gjennomføres analyser der disse modellene skal testes med spesifikke data for tenkte case. Disse analysene skal danne grunnlaget for en strategisk beslutning om lokalisering og dimensjonering av biogassanlegg i Østfold.

 

 

 

 

Last ned PDF