Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Food Redistribution in the Nordic Region

Experiences and results from a pilot study. Phase 1

Beskrivelse av prosjektet:

Det nordiske prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» er første forsøket på å undersøke og dokumentere redistribusjon av overskuddsmat i de nordiske landene. Prosjektet har til formål å undersøke mulighetene for å redusere matsvinn gjennom redistribusjon via matbanker og veldedighetsorganisasjoner. Prosjektet er inndelt i tre faser der første fasen (2014) fokuserte på å gi et første innblikk i organisering av redistribusjonsaktivitetene i de fire nordiske landene samt kartlegge gjeldende regelverk forbunnet med redistribusjon. Andre fasen (2015) identifiserte «best practices» innen lovgivning, organisering, kvalitetssikring og registrering i de fire nordiske landene og presenterte anbefalinger til redistribusjonsaktører, donorer og myndigheter. Tredje og siste fasen (2016) fokuserer på å implementere anbefalingene i lokale kontekster i de fire nordiske landene med det formål å øke og forbedre redistribusjonen av overskuddsmat. I Norge utføres tredje fasen i Fredrikstad i samarbeid med Fredrikstad Kommune, Matsentralen i Oslo og en rekke matbutikker, matprodusenter og veldedighetsorganisasjoner.

Resultater og anbefalinger fra prosjektet bidrar direkte til utviklingen av nye retningslinjer for redistribusjon i EU gjennom deltakelse i EU arbeidsgruppen for reduksjon av matsvinn.

Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd som del av initiativet «Norden – ledende innen grønn vekst». Østfoldforskning er prosjektleder og utfører prosjektet i samarbeid med IVL i Sverige, Luke i Finland og PlanMiljø i Danmark. Nasjonale myndigheter, matbanker og veldedighetsorganisasjoner har også vært involvert i alle tre fasene av prosjektet.

 

Første rapporten i det nordiske prosjektet om redistribusjon av overskuddsmat gjennom matbanker og veldedighetsorganisasjoner. Rapporten gir et første innblikk i redistribusjonsaktivitetene i de nordiske landene og peker ut utfordringene og mulighetene ved å redusere matsvinn gjennom redistribusjon. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og utført av Østfoldforskning i samarbeid med IVL i Sverige, Luke i Finland og PlanMiljø i Danmark.

Last ned PDF