Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

Østfoldforskning, NTNU og Asplan Viak gjennomførte i september 2014 et introduksjonskurs og et utviklerkurs på oppdrag for EPD Norge. Målet med kursene var å gi kunnskap om miljødeklarasjoner. 28 personer deltok, for det meste konsulenter, forskere og fra leverandørbedrifter. Deltagernes feedback etter kurset var at de hadde hatt utbytte av kurset og vil gjerne delta på framtidige kurs. Imidlertid bør kursene i større grad målrettes mot spesifikke målgrupper, iht deres forutsetninger og behov. Deltagernes og kursholdernes erfaringer, foredrag og kursmateriell bør være et godt grunnlag. Dessuten er noen enkelttema identifisert som aktuelle temaer for fagseminarer.