Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Matsvinn i Norge 2015. Status og utviklingstrekk 2009-2015

Dette er den femte rapporten om utvikling av matsvinn i Norge fra ForMat-prosjektet, og dekker en periode på seks år fra 2009-2015. Tallene fra produsent- og grossistleddet dekker perioden 2009-14, mens tallene for dagligvarehandelen dekker perioden 2010-14 og gallupundersøkelser blant forbrukere dekker perioden 2010-15.

Årets rapport har flere forbedringer og nye analyser sammenliknet med tidligere års rapporter:
I.              Datagrunnlaget for næringsmiddelindustrien er betydelig forbedret, hovedsakelig ved at metodene for kartlegging av matsvinn i flere bedrifter er kvalitetssikret og forbedret.
II.            Matvett AS har gjennomført en omfattende kartlegging av status for matsvinnarbeidet i norsk dagligvarehandel med bistand fra ForMat-prosjektet i utarbeidelse av spørreskjema og analyser. Resultatene er presentert i denne rapporten.

Last ned PDF