Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold Høgskolens klimagassregnskap for transport, energi, innkjøp og avfall

Bakgrunnen for prosjektet Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold (HiØ) er Høgskolens plan om å gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten ved sine to avdelinger på Remmen og på Kråkerøy. Da høgskolen per i dag ikke har en helhetlig miljøplan skulle miljøkartleggingen kunne brukes inn i plangrunnlaget for høgsk...

Review of EUROSTATs reporting method and statistics

The main objective of this survey has been to evaluate how national waste statistics in Europe related to food waste/waste are registered and reported, to assess how they are further used by Eurostat to establish a common European statistical basis for waste statistics, and to give input to how FUSIONS can contribut...

Emballasjeutviklingen i Norge 2012

Handlekurv og indikator

Emballasje utgjør 7-8 prosent av bruttovekten av et produkt, og plast utgjør den største delen av emballasjen i handlekurven.   Materialregnskapet som tar utgangspunkt i oppfylling av emballasjens funksjon, viser at plast fortsetter å øke fra 2011. Hurtigvoksende produkter har høyest materialbruk, også av plast. Tal...

A framework for LCA for Sustainability: comparing different types of boreal forests

The report is financially supported by Borregaard research fund for research in the forestry sector. The objectives of this report are to increase knowledge of woody biomass supply chains in Norway; compare environmental performance of lowland and mountain boreal forests wood fuel supply chains; and scrutinise susta...

Klimaregnskap for Søndre Helgeland Miljøverk i 2010

Behandling av papir, plastemballasje, drikkekartong, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger i SHMIL sitt område

Søndre Helgeland Miljøverk - SHMIL er et IKS som eies av kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vevelstad, Sømna, Brønnøy og Vega. SHMILs klimaregnskap omfatter håndtering av papir, plastemballasje, drikkekartong, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger. Analysene som er...

Klimaregnskap for Innherred Renovasjon IKS i 2010

Behandling av papir, papp, plast, drikkekartong, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdinger og slam i IR sitt område

Innherred Renovasjon (IR) IKS betjener 10 kommuner over et stort geografisk område med omlag 86 500 innbyggere og ca 40 000 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papp, papir, plast, drikkekartong, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlaget for klimaregnskapet e...

Klimaregnskap for Fosen Renovasjon IKS i 2010

Behandling av papir, papp, plastemballasje, drikkekartong, glass og metall, restavfall fra husholdinger og slam på Fosen

Fosen Renovasjon eies av de fire kommunene; Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, papp, plastemballasje, drikkekartong, glass og metall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlaget for klimaregnskapet er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimareg...

Klimaregnskap for Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap i 2010

Behandling av papir, plastemballasje, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam i RIR sitt område

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) betjener 7 kommuner på Romsdalshalvøya. Det er et stort geografisk område med omlag 48 300 innbyggere og ca 20 796 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av våtorganisk avfall, papir, plast og restavfall fra husholdninger. I tillegg omfatter klimaregns...

Klimaregnskap for Hamos Forvaltning IKS i 2010

Behandling av papp/papir, plastemballasje, restavfall fra husholdninger og slam i Hamos sitt område

Hamos Forvaltning IKS er et interkommunalt avfallsselskap som betjener innbyggerne i Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommune. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir/papp, plastemballasje, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underla...

Klimaregnskap for Fjellregionen Interkommunal Avfallsselskap i 2010

Behandling av papir, papp, kartong og restavfall fra husholdninger i FIAS sitt område.

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) eies av og betjener innbyggere i de 10 kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Røros, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålten. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, papp, kartong og restavfall fra husholdninger.Analysene som er underlaget for klim...

Avfallshåndtering i Midt-Norge

Sammenligning av klimaprestasjon for innsamling og behandling av husholdningsavfall for avfallsselskaper på tvers i regionen

Analysene som er underlaget for klimaregnskapet er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge i 2009 (Raadal, Modahl og Lyng, 2009). Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til ISO14044. Som resultat av en tidligere klimaanalyse Østfoldforskning utførte...

Klimaregnskap for Helgeland Avfallsforedling IKS i 2010

Behandling av papir, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger og slam i HAF sitt område

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Selskapet betjener 35 000 innbyggere i eierkommunene. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlag...

Klimaregnskap for renovasjonsselskapet Envina i 2010

Behandling av papir, glassemballasje, metallemballasje og restavfall fra husholdninger i Envina sitt område

Renovasjonsselskapet Envina betjener innbyggere og næringsliv i kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Selskapet har ansvaret for innsamling av avfall fra ca 26 500 innbyggere. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, glass- og metallemballasje og restavfall fra husholdninger. Analysene som er underlaget fo...

Klimaregnskap for håndtering av deponigass fra Solgård Avfallsplass, Moss

Notat til Klima- og Energiplan Moss Kommune

Dette prosjektet har sin bakgrunn i arbeidet med energi- og klimaplan for Moss Kommune. Moss kommune har ønsket å redusere utslipp av klimagasser som oppstår i avfallsanlegget på Solgård Avfallsplass (SAP). Deler av denne deponigassen utnyttes i dag i MOVARs anlegg på SAP, mens en andel av gassen overføres til Mosse...

“En kreativ måte å få studiekompetanse på”

En undersøkelse om jenters karrierevei i kreativ sektor for Arena Magica

Arena Magica er en kreativ næringsklynge for musikk, scene, film, media og design, som ønsker å sette fokus på jenters karrierevei etter endt utdanning. Arena Magicas erfaringer er at jenter er overrepresentert på kreative linjer på videregående nivå i Østfold, mens dette ikke gjenspeiles i samme grad i næringen. Ar...