Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Definisjoner innenfor miljøteknologifeltet

I dette prosjektet har vi basert oss på mye av den erfaringsbasen som er bygget opp i Østfoldforskning gjennom miljørelaterte prosjekter som er gjennomført de siste 25 årene, så vel som undervisning knyttet til både NTNU, NMBU og andre institusjoner.  Vi har valgt å tilnærme oss oppgaven gjennom å sette opp en liste...

Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

Østfoldforskning, NTNU og Asplan Viak gjennomførte i september 2014 et introduksjonskurs og et utviklerkurs på oppdrag for EPD Norge. Målet med kursene var å gi kunnskap om miljødeklarasjoner. 28 personer deltok, for det meste konsulenter, forskere og fra leverandørbedrifter. Deltagernes feedback etter kurset var at...

Miljødokumentasjon av RBA ved ulik kapasitetsutnyttelse

Østfoldforskning har dokumentert samfunnsmessige effekter i form av klimaeffekter for ulike strategiske valg for EGE ut fra hvordan disse valgene påvirker kapasitetsutnyttelsen ved det eksisterende biogassanlegget RBA. De ulike strategiske valgene kan kort beskrives som følger:   RBA utnyttes utelukkende til Oslos...

Sustainability assessment of chestnut and invaded coppice forests in Piedmont region (Italy)

The Short Term Scientific Mission (STSM) inside the COST ACTION “Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)” was carried out at Politecnico of Torino (Italy), Depar...

Vedlikehold av betongprodukter. Hvordan håndtere vedlikehold av betongfasader i EPD?

Det er gjennomført en studie for å avklare vedlikehold av betongoverflater i bygg, med hovedvekt på fasader. Studien ble finansiert med støtte fra Norsk Betongforenings utviklingsfond og gjennomført av Østfoldforskning på oppdrag av Fabeko og Betongelementforeningen.   Prosjektets overordnede mål var å klarlegge utv...

Standard approach on quantitative techniques to be used to estimate food waste levels

The focus of FUSIONS is on promoting food waste prevention by optimising food use and waste prevention strategies. In order to reduce food waste it is necessary to quantify the waste and find the reasons why it occurs. The subject of this report is quantification of food waste all along the value chain from before t...

Karbonopptak i betong i LCA og EPD

Norsk Betongforenings miljøkomité besluttet våren 2012 å starte et prosjekt med en målsetning om å utarbeide en STAR (state-of-the-art-rapport), hvor de siste data på karbonatiseringshastighet og CO2-opptak er inkludert, samt en vurdering av muligheten for å kunne ta CO2-opptak inn i livsløpsvurderinger (LCA) og mil...

EPD review

Importance of electricity mix in A3 for GWP and compliance with EPD format and its user manual

Electricity mixes may vary widely depending on the share of renewable vs. non-renewable energy sources used for production of electricity. Thus, the global warming potential - GWP - as result of greenhouse gas emissions from production and distribution of energy sources for the electricity used and for the electrici...

Food Redistribution in the Nordic Region

Experiences and results from a pilot study. Phase 1

Beskrivelse av prosjektet: Det nordiske prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» er første forsøket på å undersøke og dokumentere redistribusjon av overskuddsmat i de nordiske landene. Prosjektet har til formål å undersøke mulighetene for å redusere matsvinn gjennom redistribusjon via matbanker og veldedighet...

Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

This report is the primary outcome from Part I of the project “Towards a Nordic textile strategy - Collection, sorting, reuse and recycling of textiles” initiated by the Nordic Waste Group (NAG). The report for Part 2 will be published in December 2014.This report summarizes the work carried out in 2013. The three s...

The EDecIDe LCIA method. A tool for evaluation of CCS in the Arctic region

This document describes the EDecIDe LCIA weighting method for evaluating CCS in the Arctic region. The EDecIDe model uses Europe as a reference case when evaluating the importance of different environmental indicators in the Arctic region. This means that the model is developed with a regionalisation for Europe and...