Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

The life-cycle water footprint of two hydropower projects in Norway

The life-cycle water consumption is calculated for two Norwegian hydropower plants, one is a typical run-of-river plant located in southern Norway (Embretsfoss 4) and the second a reservoir-based plant located in mid-Norway (Trollheim). Applying the net evaporation approach, the water consumption values are 0.15 l/k...

Vannstrømmer hos Frevar KF, Denofa AS og Kronos Titan AS på Øra i Fredrikstad

Mulighetene til å utveksle vannstrømmer mellom bedriftene.

Hensikten med prosjektet er å se på muligheten for å utveksle vannstrømmer mellom de tre bedriftene Frevar KF, Denofa AS og Kronos Titan AS, som alle er lokalisert på Øra i Fredrikstad. Ideen er at avløpsvannet fra en bedrift kan benyttes videre i en annen prosess hos en av de andre bedriftene på området. Problemsti...

Management of waste resources from an environmental perspective

This report is the result of an individual course of 10 ECTS carried out as a part of a PhD project at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The PhD project is a part of the BioValueChain, funded by the EnergiX programme of the Norwegian Research Council. The aim of the work was to give an overview of ex...

Definisjoner innenfor miljøteknologifeltet

I dette prosjektet har vi basert oss på mye av den erfaringsbasen som er bygget opp i Østfoldforskning gjennom miljørelaterte prosjekter som er gjennomført de siste 25 årene, så vel som undervisning knyttet til både NTNU, NMBU og andre institusjoner.  Vi har valgt å tilnærme oss oppgaven gjennom å sette opp en liste...

Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

Østfoldforskning, NTNU og Asplan Viak gjennomførte i september 2014 et introduksjonskurs og et utviklerkurs på oppdrag for EPD Norge. Målet med kursene var å gi kunnskap om miljødeklarasjoner. 28 personer deltok, for det meste konsulenter, forskere og fra leverandørbedrifter. Deltagernes feedback etter kurset var at...

Miljødokumentasjon av RBA ved ulik kapasitetsutnyttelse

Østfoldforskning har dokumentert samfunnsmessige effekter i form av klimaeffekter for ulike strategiske valg for EGE ut fra hvordan disse valgene påvirker kapasitetsutnyttelsen ved det eksisterende biogassanlegget RBA. De ulike strategiske valgene kan kort beskrives som følger:   RBA utnyttes utelukkende til Oslos...

Sustainability assessment of chestnut and invaded coppice forests in Piedmont region (Italy)

The Short Term Scientific Mission (STSM) inside the COST ACTION “Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)” was carried out at Politecnico of Torino (Italy), Depar...

Vedlikehold av betongprodukter. Hvordan håndtere vedlikehold av betongfasader i EPD?

Det er gjennomført en studie for å avklare vedlikehold av betongoverflater i bygg, med hovedvekt på fasader. Studien ble finansiert med støtte fra Norsk Betongforenings utviklingsfond og gjennomført av Østfoldforskning på oppdrag av Fabeko og Betongelementforeningen.   Prosjektets overordnede mål var å klarlegge utv...

Standard approach on quantitative techniques to be used to estimate food waste levels

The focus of FUSIONS is on promoting food waste prevention by optimising food use and waste prevention strategies. In order to reduce food waste it is necessary to quantify the waste and find the reasons why it occurs. The subject of this report is quantification of food waste all along the value chain from before t...

Karbonopptak i betong i LCA og EPD

Norsk Betongforenings miljøkomité besluttet våren 2012 å starte et prosjekt med en målsetning om å utarbeide en STAR (state-of-the-art-rapport), hvor de siste data på karbonatiseringshastighet og CO2-opptak er inkludert, samt en vurdering av muligheten for å kunne ta CO2-opptak inn i livsløpsvurderinger (LCA) og mil...