Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Klimaregnskap i organisasjoner

Per dags dato fins en rekke internasjonale veiledere for utarbeiding av klimaregnskap og miljøanalyser (Chomkhamsri & Pelletier 2011). Veilederne varierer i form av omfang, krav og utforming. Utfordringen med flere tilnærminger er at miljøanalysene blir vanskelig å sammenlikne. Dermed forsvinner en viktig del av...

Kvalitetsgjenvinning i BIR

Bakgrunnen for oppdraget er EUs uttrykte mål om en overgang sirkulær økonomi som følge av at tilgangen til ressursene blir knappere og dermed også dyrere. Den sirkulære økonomien har mål om at all vekst, herunder arbeidsplasser, skapes med redusert uttak av naturressurser. Da må ressurser tas ut av avfallet og inn i...

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Dette er den fjerde rapporten om utvikling av matsvinn i Norge fra ForMat-prosjektet, og dekker en periode på fem år fra 2009-2014. Tallene fra produsent- og grossistleddet dekker perioden 2009-13, mens tallene for dagligvarehandelen dekker perioden 2010-13 og gallupundersøkelser blant forbrukere dekker perioden 201...

The inventory and life cycle data for Norwegian hydroelectricity

Background and aimIn 1998 Ostfold Research performed a comprehensive LCA study of electricity from 8 Norwegian hydropower stations, including the distribution net and losses by distribution on high and low voltage, respectively (Vold et al., 1998). Emissions from inundation of land were not included due to limited r...

Biogassproduksjon fra matavfall og gjødsel fra ku, gris og fjørfe.

Status 2014/fase III for miljønytte og verdikjedeøkonomi for den norske biogassmodellen BioValueChain.

Prosjektets hovedmål har vært å videreutvikle en miljømodell og en økonomimodell for hele verdikjeden for produksjon av biogass og behandling av biorest. Resultatene skal bidra til bedre beslutningsgrunnlag ved planlegging av nye biogassanlegg i Norge.I fase I av prosjektet ble det utviklet både en miljømodell og en...

The life-cycle water footprint of two hydropower projects in Norway

The life-cycle water consumption is calculated for two Norwegian hydropower plants, one is a typical run-of-river plant located in southern Norway (Embretsfoss 4) and the second a reservoir-based plant located in mid-Norway (Trollheim). Applying the net evaporation approach, the water consumption values are 0.15 l/k...

Vannstrømmer hos Frevar KF, Denofa AS og Kronos Titan AS på Øra i Fredrikstad

Mulighetene til å utveksle vannstrømmer mellom bedriftene.

Hensikten med prosjektet er å se på muligheten for å utveksle vannstrømmer mellom de tre bedriftene Frevar KF, Denofa AS og Kronos Titan AS, som alle er lokalisert på Øra i Fredrikstad. Ideen er at avløpsvannet fra en bedrift kan benyttes videre i en annen prosess hos en av de andre bedriftene på området. Problemsti...

Management of waste resources from an environmental perspective

This report is the result of an individual course of 10 ECTS carried out as a part of a PhD project at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The PhD project is a part of the BioValueChain, funded by the EnergiX programme of the Norwegian Research Council. The aim of the work was to give an overview of ex...

Definisjoner innenfor miljøteknologifeltet

I dette prosjektet har vi basert oss på mye av den erfaringsbasen som er bygget opp i Østfoldforskning gjennom miljørelaterte prosjekter som er gjennomført de siste 25 årene, så vel som undervisning knyttet til både NTNU, NMBU og andre institusjoner.  Vi har valgt å tilnærme oss oppgaven gjennom å sette opp en liste...

Gjennomføring av EPD utviklerkurs og introduksjonskurs for EPD Norge 2014

Østfoldforskning, NTNU og Asplan Viak gjennomførte i september 2014 et introduksjonskurs og et utviklerkurs på oppdrag for EPD Norge. Målet med kursene var å gi kunnskap om miljødeklarasjoner. 28 personer deltok, for det meste konsulenter, forskere og fra leverandørbedrifter. Deltagernes feedback etter kurset var at...

Miljødokumentasjon av RBA ved ulik kapasitetsutnyttelse

Østfoldforskning har dokumentert samfunnsmessige effekter i form av klimaeffekter for ulike strategiske valg for EGE ut fra hvordan disse valgene påvirker kapasitetsutnyttelsen ved det eksisterende biogassanlegget RBA. De ulike strategiske valgene kan kort beskrives som følger:   RBA utnyttes utelukkende til Oslos...

Sustainability assessment of chestnut and invaded coppice forests in Piedmont region (Italy)

The Short Term Scientific Mission (STSM) inside the COST ACTION “Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)” was carried out at Politecnico of Torino (Italy), Depar...