Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Matsvinn i Norge 2013

Status og utviklingstrekk 2009-13

Denne rapporten oppsummerer fire års data om matsvinn i Norge, som er innhentet fra næringsmiddelindustri, dagligvarehandel, grossistvirksomhet og fra norske forbrukere. Dataene er innsamlet med basis i enhetlige og systematiske metoder for å sikre best mulig sammenliknbarhet over tid. ForMat-prosjektet er unikt i d...

Life Cycle Data for Hydroelectric Generation at Trollheim Power Station

Background data for Updating Environmental Product Declaration (EPD)

Statkraft initiated a process for documenting the environmental impacts of hydroelectric generation at Trollheim power station through a thorough Life Cycle Assessment (LCA) in 1998. Based on the 1998 analysis an Environmental Product Declaration (EPD) was prepared in 2007 to facilitate easy communication of the LCA...

Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma

Sluttrapport

Det som har vært en del av mandatet for dette oppdraget, er å belyse hva kommunen må forholde seg til om hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet baseres på klynger og klyngeutvikling.  Innovasjonsmelding - Stortingsmelding nr.7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” - gir føringer for innovasjonspoli...

Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold Høgskolens klimagassregnskap for transport, energi, innkjøp og avfall

Bakgrunnen for prosjektet Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold (HiØ) er Høgskolens plan om å gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten ved sine to avdelinger på Remmen og på Kråkerøy. Da høgskolen per i dag ikke har en helhetlig miljøplan skulle miljøkartleggingen kunne brukes inn i plangrunnlaget for høgsk...

Review of EUROSTATs reporting method and statistics

The main objective of this survey has been to evaluate how national waste statistics in Europe related to food waste/waste are registered and reported, to assess how they are further used by Eurostat to establish a common European statistical basis for waste statistics, and to give input to how FUSIONS can contribut...

Emballasjeutviklingen i Norge 2012

Handlekurv og indikator

Emballasje utgjør 7-8 prosent av bruttovekten av et produkt, og plast utgjør den største delen av emballasjen i handlekurven.   Materialregnskapet som tar utgangspunkt i oppfylling av emballasjens funksjon, viser at plast fortsetter å øke fra 2011. Hurtigvoksende produkter har høyest materialbruk, også av plast. Tal...

A framework for LCA for Sustainability: comparing different types of boreal forests

The report is financially supported by Borregaard research fund for research in the forestry sector. The objectives of this report are to increase knowledge of woody biomass supply chains in Norway; compare environmental performance of lowland and mountain boreal forests wood fuel supply chains; and scrutinise susta...

Klimaregnskap for Søndre Helgeland Miljøverk i 2010

Behandling av papir, plastemballasje, drikkekartong, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger i SHMIL sitt område

Søndre Helgeland Miljøverk - SHMIL er et IKS som eies av kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vevelstad, Sømna, Brønnøy og Vega. SHMILs klimaregnskap omfatter håndtering av papir, plastemballasje, drikkekartong, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger. Analysene som er...

Klimaregnskap for Innherred Renovasjon IKS i 2010

Behandling av papir, papp, plast, drikkekartong, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdinger og slam i IR sitt område

Innherred Renovasjon (IR) IKS betjener 10 kommuner over et stort geografisk område med omlag 86 500 innbyggere og ca 40 000 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papp, papir, plast, drikkekartong, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlaget for klimaregnskapet e...

Klimaregnskap for Fosen Renovasjon IKS i 2010

Behandling av papir, papp, plastemballasje, drikkekartong, glass og metall, restavfall fra husholdinger og slam på Fosen

Fosen Renovasjon eies av de fire kommunene; Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, papp, plastemballasje, drikkekartong, glass og metall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlaget for klimaregnskapet er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimareg...

Klimaregnskap for Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap i 2010

Behandling av papir, plastemballasje, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam i RIR sitt område

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) betjener 7 kommuner på Romsdalshalvøya. Det er et stort geografisk område med omlag 48 300 innbyggere og ca 20 796 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av våtorganisk avfall, papir, plast og restavfall fra husholdninger. I tillegg omfatter klimaregns...

Klimaregnskap for Hamos Forvaltning IKS i 2010

Behandling av papp/papir, plastemballasje, restavfall fra husholdninger og slam i Hamos sitt område

Hamos Forvaltning IKS er et interkommunalt avfallsselskap som betjener innbyggerne i Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommune. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir/papp, plastemballasje, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underla...

Klimaregnskap for Fjellregionen Interkommunal Avfallsselskap i 2010

Behandling av papir, papp, kartong og restavfall fra husholdninger i FIAS sitt område.

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) eies av og betjener innbyggere i de 10 kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Røros, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålten. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, papp, kartong og restavfall fra husholdninger.Analysene som er underlaget for klim...

Avfallshåndtering i Midt-Norge

Sammenligning av klimaprestasjon for innsamling og behandling av husholdningsavfall for avfallsselskaper på tvers i regionen

Analysene som er underlaget for klimaregnskapet er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge i 2009 (Raadal, Modahl og Lyng, 2009). Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til ISO14044. Som resultat av en tidligere klimaanalyse Østfoldforskning utførte...

Klimaregnskap for Helgeland Avfallsforedling IKS i 2010

Behandling av papir, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger og slam i HAF sitt område

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Selskapet betjener 35 000 innbyggere i eierkommunene. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlag...