Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Vedlikehold av betongprodukter. Hvordan håndtere vedlikehold av betongfasader i EPD?

Det er gjennomført en studie for å avklare vedlikehold av betongoverflater i bygg, med hovedvekt på fasader. Studien ble finansiert med støtte fra Norsk Betongforenings utviklingsfond og gjennomført av Østfoldforskning på oppdrag av Fabeko og Betongelementforeningen.   Prosjektets overordnede mål var å klarlegge utv...

Standard approach on quantitative techniques to be used to estimate food waste levels

The focus of FUSIONS is on promoting food waste prevention by optimising food use and waste prevention strategies. In order to reduce food waste it is necessary to quantify the waste and find the reasons why it occurs. The subject of this report is quantification of food waste all along the value chain from before t...

Karbonopptak i betong i LCA og EPD

Norsk Betongforenings miljøkomité besluttet våren 2012 å starte et prosjekt med en målsetning om å utarbeide en STAR (state-of-the-art-rapport), hvor de siste data på karbonatiseringshastighet og CO2-opptak er inkludert, samt en vurdering av muligheten for å kunne ta CO2-opptak inn i livsløpsvurderinger (LCA) og mil...

Food Redistribution in the Nordic Region

Experiences and results from a pilot study. Phase 1

Beskrivelse av prosjektet: Det nordiske prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» er første forsøket på å undersøke og dokumentere redistribusjon av overskuddsmat i de nordiske landene. Prosjektet har til formål å undersøke mulighetene for å redusere matsvinn gjennom redistribusjon via matbanker og veldedighet...

Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

This report is the primary outcome from Part I of the project “Towards a Nordic textile strategy - Collection, sorting, reuse and recycling of textiles” initiated by the Nordic Waste Group (NAG). The report for Part 2 will be published in December 2014.This report summarizes the work carried out in 2013. The three s...

The EDecIDe LCIA method. A tool for evaluation of CCS in the Arctic region

This document describes the EDecIDe LCIA weighting method for evaluating CCS in the Arctic region. The EDecIDe model uses Europe as a reference case when evaluating the importance of different environmental indicators in the Arctic region. This means that the model is developed with a regionalisation for Europe and...

Missing Actions in Cluster Innovation

Utilisation of farm manure for biogas production Environmental and economic analysis of local and central biogas plants, including pipeline transport of biogas

DisBiogass is a collaborative project between Telemark University College (HiT),  Tel-Tek and Ostfold Research focusing on climatic and economic impacts through the value chain of biogas production from manure. The project was funded by the Norwegian Research Council through Oslofjordfondet and was carried out from...

Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser. Innovasjon med miljø som driver i Østfold Fylkeskommunes innkjøp

Østfoldforskning er deltaker i forprosjektet «Kompetent bestilling av innovasjon ved rehabilitering av offentlige bygg», der innovasjon i bestillings- og innkjøpsprosesser er det overordnede temaet. Hovedmålet for Østfoldforsknings bidrag i prosjektet har vært å beskrive hvordan livsløpsvurderinger (LCA) og andre ty...

Towards a new Nordic textile commitment: Collection, sorting, reuse and recycling.

This report is the primary outcome from Part I of the project “Towards a new Nordic textile commitment - Collection, sorting, reuse and recycling” initiated by the Nordic Waste Group (NAG). The report for Part 2 will be published in December 2014.This report summarizes the work carried out in 2013. The four subrepor...

Report on review of (food) waste reporting methodology and practice

The overall objective for the FUSIONS project (Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) is to achieve a Resource Efficient Europe by significantly reducing food waste. This report is a based on the work carried out inthe FUSIONS Work Package (WP) 1 task 1.2 “quantitative techniques a...

Method development for Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) of New Norwegian Biorefinery

This report is part of task number 8 in the Ethanol and lignin performance chemicals co-produced from Norwegian biomass – the "New Norwegian Biorefinery project" (NNB). Ostfold Research’s task has been to develop a framework for sustainability life cycle assessment of lignocellulosic products from the BALI process p...