Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

PlastiRetur sluttrapport

Økt anvendelse av gjenvunnet plast for økt ressurseffektivitet, redusert energibruk og lavere klimagassutslipp

I dette kvalifiseringsstøtteprosjektet har det blitt avholdt 2 workshops og 4 prosjektmøter. Det ble delt kompetanse om relevant forskning og statistikk, samt diskusjoner og utvalg av test case. Prøvestaver med gjenvunnet PP og blandinger med jomfruelig og gjenvunnet PP ble laget og testet av Biobe og Re-Turn Prøves...

Food losses and waste in primary production

Data collection in the Nordic countries

This the main report from a Nordic Project, financed by the Nordic Council of Ministers, on food waste in primary production of food in  Denmark, Finland, Norway and Sweden. The term “side flow” was adapted because it is more precise and less confusing for farmers and other involved parties. The project made definit...

Løsninger for utvidet produsentansvarssystem (EPR) for tekstiler i Norge

Rapport fra kvalifiseringsprosjekt

Denne rapporten presenterer resultater fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt om utviklingen av et system for utvidet produsentansvar (EPR) for tekstiler i Norge. Prosjektet har gjennomgått anbefalinger fra nordiske forskningsprosjekter om ulike EPR-modeller og evaluert mulighetene for å etablere slike systemer i Norge...

Kartlegging av matavfall i Horeca-nettverk

Sodexo, Nordic Choice Hotels og BAMA

BAMA har tatt initiativ til å etablere nettverket «Matsvinn Horeca» og invitert Nordic Choice Hotels, Sodexo og Matvett som deltagere. Hensikt med nettverket var å kartlegge og finne tiltak for å redusere matsvinnet hos deltagerne, utvikle og implementere nye konsepter som gir bedre utnyttelse av råvarene. Bama ønsk...

Matsvinn i Norge 2010-2015

Sluttrapport fra ForMat-prosjektet

Dette er sluttrapporten fra ForMat-prosjektet om utvikling i mengder og sammensetning av matsvinn i Norge. Rapporten dekker en periode på seks år, fra 2010-2015, og viser resultater fra fire ledd i verdikjeden; matindustrien, grossistleddet, dagligvarehandel og husholdningene.    Faktaboks 1-1 Nøkkeltall fra ForMat...

LCA of beverage container production, collection and treatment systems

The primary objective of this study is to assess and compare the potential environmental impact of beverage container production with different collection and treatment systems in Norway. Three major systems for collection and treatment of PET bottles have been analysed:• Collection of PET bottles using Infinitum’s...

Food Waste in Norway 2010-2015

Final Report from the ForMat Project

This is the final report from the ForMat Project on trends in amounts and composition of edible food waste in Norway. The report covers a period of six years, from 2010 to 2015, and presents results from four stages in the value chain: food industry, wholesale, retail and households.   Food waste in Norway (industry...

Food waste and date labelling: Issues affecting the durability

The purpose of the project has been to identify how date labelling legislation on food is practised in Denmark, Finland, Norway and Sweden and how the durability can be affected in the food supply chain. The project recommends enhanced guidance for manufacturers, retailers and consumers. When prolonging the durabili...

Resource recovery and life cycle assessment in co-treatment of organic waste substrates for biogas versus incineration value chains in Poland and Norway

The BioTEnMaRe project (Innovation in recycling technologies relating to sewage sludge and other biowaste – energy and matter recovery) is funded by the Polish – Norwegian Research Programme, and is coordinated by Czestochowa University of Technology, with NTNU and NMBU as Norwegian partners. Østfoldforskning is sub...

Emballasjeutviklingen i Norge 2015

Handlekurv og Indikator

Som en del av arbeidet med emballasjeoptimering i Norge dokumenterer Østfoldforskning emballasjeutviklingen på oppdrag av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè (NOK). Dette gjøres ved å gjennomføre prosjekter som tar utgangspunkt i emballasjemengden for utvalgte produkter og næringer. Gjennom prosjektet «Handlek...

Transportkalkulator

EPD-verktøy

Østfoldforskning har på oppdrag fra EPD-Norge og Byggevareindustrien utviklet en transportkalkulator for EPDer. Kalkulatoren kan benyttes til å beregne potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport og import av byggevarer. Rapporten tar for seg de vurderinger som ligger til grunn for transportkalkulatorens oppbyg...

LCA report. Agder energy: Electricity – hydro power

The goal of the study has been to provide necessary data and documentation to produce an EPDaccording to the requirements of PCR 2007:08 version 3.0, and to gain insight into theenvironmental impacts related to production of electricity by hydropower produced at Skjerkapower station.Results from the study will be pu...

The 2015 LCA of products from the wood-based biorefinery at Borregaard, Sarpsborg.

Results for cellulose, ethanols, lignosulfonates, vanillin, sodium hypochlorite, sodium hydroxide and hydrochloric acid.

This study has been carried out using life cycle assessment (LCA[1]) methodology based on the ISO-standards 14044/48[2], for the products cellulose, ethanol (96% and 99%), lignosulfonates (liquid and powder mix), vanillin, sodium hypochlorite, sodium hydroxide and hydrochloric acid from Borregaard’s factories in Sar...

Food Redistribution in the Nordic Region

Phase II: Identification of best practice models for enhanced food redistribution

Beskrivelse av prosjektet: Det nordiske prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» er første forsøket på å undersøke og dokumentere redistribusjon av overskuddsmat i de nordiske landene. Prosjektet har til formål å undersøke mulighetene for å redusere matsvinn gjennom redistribusjon via matbanker og veldedighet...

Prognoser for biomassetilgang i Østfold

Skog

Østfold Fylkeskommune arbeider med en bioøkonomistrategi, og i den forbindelse ønsker de oversikt over tilgjengelige biomasseressurser fra skogen. Basert på data fra Landsskogtakseringen, er Geoskog brukt til å simulere utviklingen av skogen og potensiell avvirkning i Østfold de neste 20 og 100 årene. Østfold fylke...