Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

State of the art in S-LCA

integrating literature review and automatic text analysis

“The publication is the result of a collaboration between Ostfold Research and the Roma Tre University and Sapienza University of Roma (Italy). The aim of the study is to classify the wide variety of contributions on Social LCA for tracking the development of different themes and for defining and classifying the mai...

Hvor klimavennlig er det å ta med seg hytta på ferie?

Et klimagassregnskap for bobiler

Denne rapporten er utført på oppdrag for Norges CaravanBransjeforbund (NCB). Partiet Venstre har flere ganger i forbindelse med forslag til statsbudsjett, senest i fjor høst, foreslått å fjerne de fordelene bobiler har med hensyn til engangsavgift. Bobilbransjen er redd for at det vil bety en dramatisk nedgang i sal...

Reduction of environmental impacts through optimisation of biogas value chains.

Drivers, barriers and policy development

Biogas production from anaerobic digestion of organic resources can potentially contribute to a reduction in greenhouse gas emissions in several sectors and can play a central role in both the bioeconomy and the circular economy. Several European countries have political goals to increase biogas production and to in...

Optimising anaerobic digestion of manure resources at a regional level

This paper presents an optimisation model, which was developed to give decision support on methods of managing livestock manure resources within a region. The overall objective is to reduce greenhouse gas emissions from livestock manure and at the same time obtain economic profitability for the farmer. The model was...

Packaging Strategies That Save Food

A Research Agenda for 2030

The Packaging Saves Food Research Group is a unique and global team of experts, hailing from the Nordic countries, the UK, the USA and Australia, and bringing together a wide range of academic disciplines, including material science, supply chain management, design, food quality, consumer psychology and environmenta...

Exploring sustainability metrics for redesigned consumer products

The evaluation of activities driving sustainability in the consumer product sphere, such as material recycling and product re-use, often appears to be over-optimistic. Replacement of primary resource production with secondary production, which is the source of most environmental improvements, is rarely evaluated rig...

Emballasjeutviklingen i Norge 2017

Handlekurv og Indikator

Som en del av arbeidet med emballasjeoptimering i Norge, dokumenteres emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK). Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektene. Indikatorprosjektet dokumenterer emballasjeutviklingen for ti utvalgte bransjer samt 25 av de stør...

KlyngECOworking

Samlokalisering med klyngeeffekter

Østfoldforskning AS har på oppdrag fra Blender Collective SA bidratt i VRI bedriftsprosjektet «KlyngECOworking – samlokalisering med klyngeeffekter. Prosjektet har omfattet kunnskapsinnhenting om ulike typer coworking-spaces og hvordan disse kan bidra til innovasjon og nyskaping på tvers av aktører. Prosjektet er re...

Veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien

I 2011 ble nettverksprosjektet «Kartlegging av matsvinn i produksjonsbedrifter» gjennomført som en del av ForMat-prosjektet, der målet var å utvikle en felles metodikk for kartlegging av matsvinn for matindustrien, basert på felles definisjoner og avgrensninger (Møller et al. 2011).Bakgrunnen for prosjektet var at d...

Klimavennlig vennlige menyer i kommunale virksomheter i Fredrikstad

Sluttrapport

«Klimavennlige menyer i Fredrikstad kommune» er et prosjekt finansiert av Miljødirektoratets Klimasatsmidler. Bakgrunnen for prosjektet var at Fredrikstad kommune ønsket å få bedre kunnskap om hva som er de beste klimavalgene når organisasjonen kjøper inn matvarer. I tillegg hadde kommunen behov for å kartlegge hva...

Matsvinn i Norge 2016

Rapportering av nøkkeltall 2016

Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om redusert matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 danner referans...

REforReM - Faktaark for miljødokumentasjon for norsk brokkoli

I 2016 ble det produsert 4 278 tonn salgbar brokkoli i Norge, SSB.no (2017). Denne analysen er basert på et utvalg av produsenter rundt Oslofjorden, som utgjør 14% av totalproduksjon i Norge. Dette faktaarket gir data for emballasje, svinn og transport og miljøpåvirkninger for norskprodusert brokkoli. Det gir innspi...

REforReM - Faktaark for miljødokumentasjon for norsk blomkål

I 2016 ble det produsert 9 853 tonn salgbar blomkål i Norge (SSB.no, 2017). Denne analysen er basert på et utvalg av produsenter rundt Oslofjorden som utgjør 10% av totalproduksjon i Norge. Dette faktaarket presenterer resultater for klimagassutslipp og andre miljøindikatorer for norskprodusert blomkål, vurdert gjen...

Klimaregnskap for håndtering av husholdningsavfall, RENOVEST 2016

Analyse av dagens avfallssystem for innsamlet husholdnings- og hytteavfall

På vegne av RENOVEST IKS har Østfoldforskning AS gjennomført en analyse av netto klimafotavtrykk knyttet til håndteringen av hytte- og husholdningsavfallet i 2016. RENOVEST har ansvaret for innsamling, transport og forsvarlig behandling av hytte- og husholdningsavfallet i Tokke, Vinje, Seljord, Kviteseid og Fyresdal.

Miljøvurdering av Vestfjorden Avløpsselskap

Indikatorprosjekt

Østfoldforskning utførte i 2012 et forprosjekt for å bestemme miljøprestasjonen for Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS), et interkommunalt avløpsselskap eid av kommunene Asker, Bærum og Oslo. VEAS mottar avløpsvann for rensing fra Oslo, Asker, Bærum, Røyken og Nesodden. Forprosjektet besto av en enkel, “screening” livs...