Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Evaluering av pilotordning for tilskudd til husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Hensikt og gjennomføring Hensikten med dette prosjektet har vært å evaluere pilotordningen for tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg, som ble innført under jordbruksoppgjøret i 2012. Formålet med ordningen er å bidra til å øke mengden husdyrgjødsel som behandles i biogassanlegg i Norge. Biogasspro...

Kortversjon av veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien

Våren 2018 utarbeidet Østfoldforskning på vegne av Matvett en veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien i henhold til definisjonen av matsvinn i bransjeavtalen.    Dette er kortversjonen av den veilederen. Fullversjon kan lastes ned https://www.matvett.no/uploads/documents/OR.10.18-Veileder-for-kartleggin...

NorgesGruppens Matsvinneksperiment

Resultater, erfaringer og anbefalinger

For å få bedre innsikt i hva mer NorgesGruppen kan gjøre for å bidra til redusert matsvinn hos forbruker, ble prosjektet «Matsvinneksperimentet» gjennomført høsten 2018. Prosjektet fulgte fire familier over en periode på fire uker, der familiene undersøkte hvor mye og hva slags type mat de kastet - for å så teste no...

Relation between greenhouse gas emissions and economic profit for different configurations of biogas value chains

A case study on different levels of sector integration.

Biogas production through anaerobic digestion of organic waste and manure can potentially reduce greenhouse gas emissions in several sectors such as the waste, transport, energy and agricultural sector. The aim of this scientific paper was to study the effect of different levels of sector integration in biogas value...

Methodological accounting tool for climate and energy planning in a Norwegian municipality

The scientific article is part of the Klimareg project, a research project financed by Oslofjord Research Fund for strengthening the data and methodology and improving the tools used in Norwegian municipal and regional Climate and Energy planning. The aim of the article is to present a methodology to support the Cli...

Matsvinn i Norge 2015-2017

Rapportering av nøkkeltall 2015-2017

Om rapportenJuni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om redusert matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 dan...

Systematic environmental assessment of end-of-life pathways for domestic refrigerators

Rigorous and fair comparison of end-of-life handling options for domestic refrigerators is much more complicated than simple policy perspectives such as the waste hierarchy might suggest. The drive towards product reuse over material recycling merits particularly close attention. This study explores the factors that...

State of the art in S-LCA

integrating literature review and automatic text analysis

“The publication is the result of a collaboration between Ostfold Research and the Roma Tre University and Sapienza University of Roma (Italy). The aim of the study is to classify the wide variety of contributions on Social LCA for tracking the development of different themes and for defining and classifying the mai...

Hvor klimavennlig er det å ta med seg hytta på ferie?

Et klimagassregnskap for bobiler

Denne rapporten er utført på oppdrag for Norges CaravanBransjeforbund (NCB). Partiet Venstre har flere ganger i forbindelse med forslag til statsbudsjett, senest i fjor høst, foreslått å fjerne de fordelene bobiler har med hensyn til engangsavgift. Bobilbransjen er redd for at det vil bety en dramatisk nedgang i sal...

Reduction of environmental impacts through optimisation of biogas value chains.

Drivers, barriers and policy development

Biogas production from anaerobic digestion of organic resources can potentially contribute to a reduction in greenhouse gas emissions in several sectors and can play a central role in both the bioeconomy and the circular economy. Several European countries have political goals to increase biogas production and to in...

Optimising anaerobic digestion of manure resources at a regional level

This paper presents an optimisation model, which was developed to give decision support on methods of managing livestock manure resources within a region. The overall objective is to reduce greenhouse gas emissions from livestock manure and at the same time obtain economic profitability for the farmer. The model was...

Packaging Strategies That Save Food

A Research Agenda for 2030

The Packaging Saves Food Research Group is a unique and global team of experts, hailing from the Nordic countries, the UK, the USA and Australia, and bringing together a wide range of academic disciplines, including material science, supply chain management, design, food quality, consumer psychology and environmenta...