Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo

Sluttrapport

Hovedmålet med prosjektet har vært å bidra til å redusere klimagassutslipp fra veitransport ved overgang fra fossile drivstoff til biogass. Fredrikstad Biogass AS har vært prosjekteier, med FREVAR KF og BorgBuss AS som partnere på brukersiden. Østfoldforskning har vært prosjektleder, med Universitetet for Miljø og B...

Klimaregnskap for tidligere og fremtidig løsning for avfallshåndtering av plastemballasje og våtorganisk avfall

Oslo kommune

Østfoldforskning har, med bakgrunn i Oslo kommunes store satsing på avfallshåndtering fremover, fått i oppdrag å utarbeide klimaregnskap for kildesortering av plastemballasje og våtorganisk avfall fra husholdninger, og sammenligne disse med tidligere håndteringsløsninger (energiutnyttelse sammen med restavfallet). G...

Kildesortering av plastemballasje i Fredrikstad kommune

Klimaregnskap og andre miljøfaktorer

Østfoldforskning har gjennom prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge utviklet en modell for beregning av netto klimagassutslipp ved avfallshåndtering av ulike avfallstyper. Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til standarden ISO14044. Denne modellen har blitt benyttet for plaste...

Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase I og II

Fase I: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall. Fase II: Treavfall og restavfall fra husholdninger.

Bakgrunn Med bakgrunn i økt fokus på utslipp av klimagasser generelt, ønsket Avfall Norge å utarbeide et klimaregnskap for avfallshåndteringen i Norge. I denne forbindelse ble Østfoldforskning engasjert til å gjennomføre prosjektet. Målet med prosjektet har vært å utvikle en modell for beregning av netto klimagassut...

Vil kildesortering av matavfall bidra til avfallsredduksjon hos forbruker?

En litteraturstudie

Østfoldforskning har på oppdrag fra Bærum Kommune gjennomført en litteraturstudie med problemstillingen: Vil kildesortering av matavfall medføre reduserte matavfallsmengder som følge av at forbrukeren får et forhold til de mengdene som oppstår ved at avfallet synliggjøres i større grad når det sorteres? Undersøkelse...

Life cycle assessment of cellulose, ethanol, lignin and vanillin from Borregaard, Sarpsborg

Phase II

This study has been carried out using life cycle assessment (LCA[1]) methodology based on the ISO-standards 14044/48[2], for the products cellulose, ethanol (96 % and 99 %), lignin (liquid and powder) and vanillin from Borregaard’s factories in Sarpsborg/Norway. The functional unit has been 1 tonne for cellulose, li...

Livsløpsanalyse av cellulose, etanol, lignin og vanillin frå Borregaard, Sarpsborg.

Fase II

Det er gjennomført ein livsløpsanalyse etter krava i ISO 14044/48 av produkta cellulose, etanol (96% og 99%), lignin (flytande og pulver) og vanillin frå Borregaard sine fabrikkar i Sarpsborg. Den funksjonelle eininga har vore 1 tonn produkt for cellulose, lignin og vanillin og 1 m3 produkt for etanol. Analysen er e...

Carbon Footprint HÅG AS

A Greenhouse Gas Account

Climate change is seen as the largest global environmental challenge today. Changes in the composition of the Earth’s atmosphere leads to increased global average temperatures within the lower part of the atmosphere, again influencing the climate. Continued emissions of greenhouse gases are expected to cause a gener...

Klimaregnskap for avfallshåndtering

Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall

En oppdatert rapport, som også inkluderer restavfall, finner du herMed bakgrunn i økt fokus på utslipp av klimagasser generelt, ønsket Avfall Norge å utarbeide et klimaregnskap for avfallshåndteringen i Norge. I denne forbindelse ble Østfoldforskning engasjert til å gjennomføre prosjektet. Målet med prosjektet har v...