Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

GHG emissions and energy performance of wind power

LCA of two existing onshore wind power farms and six offshore wind power conceptual designs

This study has been carried out as a part of the Energy Trading and Environment 2020 project, funded by  the Norwegian Research Council and the partner consortium. The aim of the study was to present LCA  GHG emissions and energy performance of two Norwegian onshore wind farms and six different offshore  conceptual...

Forbrukerorientert emballasje

Emballasje og produkt

I dette prosjektet er ost og yoghurt valgt for å illustrere hvordan forskjellige produkt- og emballasjeløsninger kan gi forskjellige miljøprofil når hele livsløpet vurderes. Dette er eksempler på hvordan optimal emballering kan dokumenteres. Produkt- og emballasjesystemet er vurdert når det gjelder materialforbruk o...

KLIMAT

”Best practice” metodikk

Denne rapporten oppsummerer de viktigste erfaringene fra forskningsprosjektet The climate challenge of food products in a holistic environmental and life cycle perspective, forkortet KLIMAT. Dette var et forskningsprosjekt i perioden 2009-2012 som ble gjennomført av Østfoldforskning med bistand fra forskere fra UMB,...

Forskningsprosjektet KLIMAT

Rapport fra gulrot case studie

Forskningsprosjektet ”KLIMAT” ble gjennomført 1.1.2009 til 31.8.2012. Det viktigste mål med prosjektet var å utvikle en ”best practice” metodikk for kvantifisering av klimaspor for matprodukter, med fokus på frukt, grønnsaker, meieriprodukter og kjøttprodukter. Metodikken skulle prøves ut på 6 utvalgte case-produkte...

KLIMAT - a Norwegian research project

Report from the banana case study

The “KLIMAT” research project was a three year Norwegian research project financed by the Norwegian Research Council and partners. The project lasted from 1st of January 2009 to the 31st of August 2012. The partners were retailers Coop and Norgesgruppen, food producers Tine and Nortura and distributor and wholesaler...

Environmental assessment of amine-based carbon capture Scenario modelling with life cycle assessment (LCA)

This report contains a first attempt at introducing the environmental impacts associated with amines and derivatives in a life cycle assessment (LCA) of gas power production with carbon capture and comparing these with other environmental impacts associated with the production system. The report aims to identify dat...

BAMA Bedriftsrapport

Oppsummering av forskningsprosjektet KLIMAT

Som en del av forskningsprosjektet "KLIMAT" er en metode for kvantifisering av klimaspor av matprodukter utviklet og testet på blant annet caseproduktene gulrot og banan. Analysene viser et relativt lavt klimaspor for gulrot sammenlignet med andre grønnsaker. Klimasporet for banan er høyrere enn frukter som produser...

Emballasjeutviklingen i Norge 2011

Emballasjeoptimering og avfallsreduksjon i Norge dokumenteres av Østfoldforskning på oppdrag av NOK (Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè). Dette gjøres ved å gjennomføre prosjekter som tar utgangspunkt i henholdsvis produkter, bedrifter og livsløpsvurdering av et emballasje- og produktsystem. Rapporteringen er...

Emballasjeutviklingen i Norge 2011 (1)

Emballasjeoptimering og avfallsreduksjon i Norge dokumenteres av Østfoldforskning på oppdrag av NOK (Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè). Dette gjøres ved å gjennomføre prosjekter som tar utgangspunkt i henholdsvis produkter, bedrifter og livsløpsvurdering av et emballasje- og produktsystem. Rapporteringen er...

DisBiogass

Results for pig and cattle, June 2012

All the results and analysis that follows is based around four scenarios. These are as per previous reports and analyses.    Scenario 0: Direct use of manure as fertilizer (reference scenario) Scenario 1: Farmer sells manure to central biogas plant Scenario 2: Local biogas plant installed, local utilization of biog...

PABIO

Partsamarbeid og bred medvirkning for innovasjon i omsorgsektoren i Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune erfarer flere forhold som stiller økte krav til omsorgstjenesten i kommunen og som i sum innebærer at kommunens omsorgsetat må levere mer innenfor tilnærmet samme ressurs. Dersom omsorgstjenesten ikke lykkes med dette vil de kommunale kostnadene øke uforholdsmessig mye, kunne påvirke tjenestetilb...

Exam report: Guarantees of Origin (GOs)

Applications in LCA

Electricity has traditionally represented a product  supplied  through  homogeneous  markets as it is impossible to physically  distinguish  one  unit of  electricity  taken  from  the  grid  from  another.  At  the  same  time,  these  units  of  electric  energy  have been  fed  into  the  grid  from production  p...

Energy indicators for electricity production

Comparing technologies and the nature of the indicators Energy Payback Ratio (EPR), Net Energy Ratio (NER) and Cumulative Energy demand (CED)

CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) is founded by The Research Council of Norway and energy companies and is one of eight centres that were part of the scheme Centre for Environment-friendly Energy Research (FME) when the scheme was launched in 2009. The main objective of CEDREN is to develo...

Guarantees of Origin (GOs) for electricity

Legal regulations and application

This report presents the legal regulations of Guarantees of Origin (GO) and Electricity Disclosure. In accordance with the EU Directives on Renewable Energy (2009/28/EC) and on the Electricity Market (2009/72/EC), national governments are currently implementing numerous regulations within the areas of Guarantee of O...

Nyttbart matsvinn i Norge 2011

Analyser av status og utvikling i matsvinn i Norge 2010-11 – Rapport fra ForMat-prosjektet

Rapporten oppsummerer resultatene fra de to første årene med kartlegging av nyttbart matavfall i Norge i regi av ForMat-prosjektet, med hovedvekt på data for 2010 (data fra dagligvarehandel, grossistvirksomhet og produksjon) og fra 2011 (gallupdata).  Datainnsamling og analyser er gjort med standardiserte metoder so...