Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Life Cycle Data for Hydroelectric Generation at Embretsfoss 4 (E4) Power Station

Background Data for Life Cycle Assessment (LCA) and Environmental Product Declaration (EPD)

In 2009 hydropower accounted for 16% of the world’s total electric generation (IEA, 2009). In Norway this number is about 99%, accounting for about 120 TWh generated annually (SSB, 2011). Hydropower is an attractive energy source, primarily because of its low operating cost per unit produced, its renewable character...

Greenhouse gas (GHG) emissions from electricity generation systems. Tracking and claiming in environmental reporting

Greenhouse gas (GHG) emissions from electricity generation systems Tracking and claiming in environmental reporting.

Concerns regarding climate change and related effects have made climate change mitigation an increasingly important issue. As the energy supply sector contributes to more than half (56.6%) of global greenhouse gas (GHG) emission, it also plays an important role in ensuring reduction of those emissions. Global electr...

Biogassproduksjon i Østfold.

Analyse av klimanytte og økonomi i et verdikjedeperspektiv

Avfallshåndtering er et viktig tema. Hvordan vi velger å håndtere matavfall som oppstår påvirker klimaet gjennom utslipp fra alle fasene i avfallshåndteringen. En måte å håndtere matavfall på er å lage biogass av det. Generelle resultater fra prosjektet ”videreføring av biogassmodellen” har vist at bruk av matavfall...

Et kunnskapsbasert Østfold

Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Strategier for utvikling av et kunnskapsbasert Østfold. Sluttrapport fase 2.

Denne rapporten utgjør Fase 2 i prosjektet ”Et kunnskapsbasert Østfold”. Den bygger videre på prosjektets Fase 1: ”Statusanalyse for befolknings- og næringsstruktur” som viser fakta og forhold med betydning for videre utvikling av Østfold som region. Prosjektet er inspirert av og har inngått i det store nasjonale fo...

Et kunnskapsbasert Østfold

Fase I: Statusanalyse for befolkningsutvikling og næringsstruktur

Prosjektet ”Et kunnskapsbasert Østfold” inngår som delprosjekt i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve.   Denne delen av prosjektet – Fase 1/Statusanalyse for befolknings- og næringsutvikling – er gjennomfør...

Metode- og datagrunnlag for kommunale og regionale energi- og klimaplaner

Rapport fra kvalifiseringsprosjekt for Oslofjordfondet

Hovedresultatet fra kvalifiseringsprosjektet er en dokumentasjon på behovet for nytt metode- og datagrunnlag for kommunale og regionale energi- og klimaplaner, for å sikre bedre lokal forankring og større styringseffektivitet i arbeidet.  Det er trolig et stort potensial for å utvikle verktøy og datagrunnlag gjennom...

GHG emissions and energy performance of wind power

LCA of two existing onshore wind power farms and six offshore wind power conceptual designs

This study has been carried out as a part of the Energy Trading and Environment 2020 project, funded by  the Norwegian Research Council and the partner consortium. The aim of the study was to present LCA  GHG emissions and energy performance of two Norwegian onshore wind farms and six different offshore  conceptual...

Forbrukerorientert emballasje

Emballasje og produkt

I dette prosjektet er ost og yoghurt valgt for å illustrere hvordan forskjellige produkt- og emballasjeløsninger kan gi forskjellige miljøprofil når hele livsløpet vurderes. Dette er eksempler på hvordan optimal emballering kan dokumenteres. Produkt- og emballasjesystemet er vurdert når det gjelder materialforbruk o...

KLIMAT

”Best practice” metodikk

Denne rapporten oppsummerer de viktigste erfaringene fra forskningsprosjektet The climate challenge of food products in a holistic environmental and life cycle perspective, forkortet KLIMAT. Dette var et forskningsprosjekt i perioden 2009-2012 som ble gjennomført av Østfoldforskning med bistand fra forskere fra UMB,...

Forskningsprosjektet KLIMAT

Rapport fra gulrot case studie

Forskningsprosjektet ”KLIMAT” ble gjennomført 1.1.2009 til 31.8.2012. Det viktigste mål med prosjektet var å utvikle en ”best practice” metodikk for kvantifisering av klimaspor for matprodukter, med fokus på frukt, grønnsaker, meieriprodukter og kjøttprodukter. Metodikken skulle prøves ut på 6 utvalgte case-produkte...

KLIMAT - a Norwegian research project

Report from the banana case study

The “KLIMAT” research project was a three year Norwegian research project financed by the Norwegian Research Council and partners. The project lasted from 1st of January 2009 to the 31st of August 2012. The partners were retailers Coop and Norgesgruppen, food producers Tine and Nortura and distributor and wholesaler...

Environmental assessment of amine-based carbon capture Scenario modelling with life cycle assessment (LCA)

This report contains a first attempt at introducing the environmental impacts associated with amines and derivatives in a life cycle assessment (LCA) of gas power production with carbon capture and comparing these with other environmental impacts associated with the production system. The report aims to identify dat...

BAMA Bedriftsrapport

Oppsummering av forskningsprosjektet KLIMAT

Som en del av forskningsprosjektet "KLIMAT" er en metode for kvantifisering av klimaspor av matprodukter utviklet og testet på blant annet caseproduktene gulrot og banan. Analysene viser et relativt lavt klimaspor for gulrot sammenlignet med andre grønnsaker. Klimasporet for banan er høyrere enn frukter som produser...

Emballasjeutviklingen i Norge 2011

Emballasjeoptimering og avfallsreduksjon i Norge dokumenteres av Østfoldforskning på oppdrag av NOK (Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè). Dette gjøres ved å gjennomføre prosjekter som tar utgangspunkt i henholdsvis produkter, bedrifter og livsløpsvurdering av et emballasje- og produktsystem. Rapporteringen er...