Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Klimaregnskap for Innherred Renovasjon IKS i 2010

Behandling av papir, papp, plast, drikkekartong, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdinger og slam i IR sitt område

Innherred Renovasjon (IR) IKS betjener 10 kommuner over et stort geografisk område med omlag 86 500 innbyggere og ca 40 000 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papp, papir, plast, drikkekartong, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlaget for klimaregnskapet e...

Klimaregnskap for Fosen Renovasjon IKS i 2010

Behandling av papir, papp, plastemballasje, drikkekartong, glass og metall, restavfall fra husholdinger og slam på Fosen

Fosen Renovasjon eies av de fire kommunene; Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, papp, plastemballasje, drikkekartong, glass og metall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlaget for klimaregnskapet er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimareg...

Klimaregnskap for Romsdal Interkommunale Renovasjonsselskap i 2010

Behandling av papir, plastemballasje, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam i RIR sitt område

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) betjener 7 kommuner på Romsdalshalvøya. Det er et stort geografisk område med omlag 48 300 innbyggere og ca 20 796 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av våtorganisk avfall, papir, plast og restavfall fra husholdninger. I tillegg omfatter klimaregns...

Klimaregnskap for Hamos Forvaltning IKS i 2010

Behandling av papp/papir, plastemballasje, restavfall fra husholdninger og slam i Hamos sitt område

Hamos Forvaltning IKS er et interkommunalt avfallsselskap som betjener innbyggerne i Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommune. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir/papp, plastemballasje, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underla...

Klimaregnskap for Fjellregionen Interkommunal Avfallsselskap i 2010

Behandling av papir, papp, kartong og restavfall fra husholdninger i FIAS sitt område.

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) eies av og betjener innbyggere i de 10 kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Røros, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålten. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, papp, kartong og restavfall fra husholdninger.Analysene som er underlaget for klim...

Avfallshåndtering i Midt-Norge

Sammenligning av klimaprestasjon for innsamling og behandling av husholdningsavfall for avfallsselskaper på tvers i regionen

Analysene som er underlaget for klimaregnskapet er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge i 2009 (Raadal, Modahl og Lyng, 2009). Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til ISO14044. Som resultat av en tidligere klimaanalyse Østfoldforskning utførte...

Klimaregnskap for Helgeland Avfallsforedling IKS i 2010

Behandling av papir, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger og slam i HAF sitt område

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Selskapet betjener 35 000 innbyggere i eierkommunene. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlag...

Klimaregnskap for renovasjonsselskapet Envina i 2010

Behandling av papir, glassemballasje, metallemballasje og restavfall fra husholdninger i Envina sitt område

Renovasjonsselskapet Envina betjener innbyggere og næringsliv i kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Selskapet har ansvaret for innsamling av avfall fra ca 26 500 innbyggere. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, glass- og metallemballasje og restavfall fra husholdninger. Analysene som er underlaget fo...

Klimaregnskap for håndtering av deponigass fra Solgård Avfallsplass, Moss

Notat til Klima- og Energiplan Moss Kommune

Dette prosjektet har sin bakgrunn i arbeidet med energi- og klimaplan for Moss Kommune. Moss kommune har ønsket å redusere utslipp av klimagasser som oppstår i avfallsanlegget på Solgård Avfallsplass (SAP). Deler av denne deponigassen utnyttes i dag i MOVARs anlegg på SAP, mens en andel av gassen overføres til Mosse...

“En kreativ måte å få studiekompetanse på”

En undersøkelse om jenters karrierevei i kreativ sektor for Arena Magica

Arena Magica er en kreativ næringsklynge for musikk, scene, film, media og design, som ønsker å sette fokus på jenters karrierevei etter endt utdanning. Arena Magicas erfaringer er at jenter er overrepresentert på kreative linjer på videregående nivå i Østfold, mens dette ikke gjenspeiles i samme grad i næringen. Ar...

Managing Smart in Smart Grid

WP 1A: Macro analysis - Energy and power use and ways to reduce

This report is a deliverable from Work Package 1A (WP1A) in the Manage Smart in Smart Grid (MSiSG) project organized under the RENERGI program and funded by the Norwegian Research Council. The MSiSG project is a common initiative between the Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCE SEM), Ostfold Resea...

Materialgjenvinning av drikke- og emballasjekartong

Klimaregnskap for gjenvinning av drikke- og emballasjekartong ved Fiskeby Board AB

Østfoldforskning har i prosjektet ”KVAM – Klimaregnskap og verktøy for avfall i Midt-Norge” gjennomført et prosjekt der klimaregnskap for året 2010 ble utarbeidet for deltakende avfallsselskap. I tillegg til utarbeidelsen av klimaregnskapene, utviklet Østfoldforskning en webbasert applikasjon for avfallsselskapene....

Life Cycle Data for Hydroelectric Generation at Embretsfoss 4 (E4) Power Station

Background Data for Life Cycle Assessment (LCA) and Environmental Product Declaration (EPD)

In 2009 hydropower accounted for 16% of the world’s total electric generation (IEA, 2009). In Norway this number is about 99%, accounting for about 120 TWh generated annually (SSB, 2011). Hydropower is an attractive energy source, primarily because of its low operating cost per unit produced, its renewable character...

Greenhouse gas (GHG) emissions from electricity generation systems. Tracking and claiming in environmental reporting

Greenhouse gas (GHG) emissions from electricity generation systems Tracking and claiming in environmental reporting.

Concerns regarding climate change and related effects have made climate change mitigation an increasingly important issue. As the energy supply sector contributes to more than half (56.6%) of global greenhouse gas (GHG) emission, it also plays an important role in ensuring reduction of those emissions. Global electr...

Biogassproduksjon i Østfold.

Analyse av klimanytte og økonomi i et verdikjedeperspektiv

Avfallshåndtering er et viktig tema. Hvordan vi velger å håndtere matavfall som oppstår påvirker klimaet gjennom utslipp fra alle fasene i avfallshåndteringen. En måte å håndtere matavfall på er å lage biogass av det. Generelle resultater fra prosjektet ”videreføring av biogassmodellen” har vist at bruk av matavfall...