Arbeidet vil belyse politiske rammebetingelsene for innovasjon i den nye bioøkonomien og fremme samarbeid mellom forskere spesialisert i innovasjon, verdikjedeanalyser og teknologi- og miljøanalyser i Norge, Sverige og Danmark. Næringslivsaktører som TINE, Cambi, Nortura/Norilia og Treklyngen vil delta i prosjektet