Dette skal oppnås ved å studere metoder for økt utnyttelse av fiskeråstoff i produksjon, utvikle og implementere miljø- og økonomisk lønnsomme transport/distribusjonsløsninger, samt produkt- og kundetilpasset emballeringsløsninger for forbrukerpakninger. Redusert matsvinn vil oppnås ved å sikre god kvalitet, mattrygghet og holdbarhet. Prosjektet er et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet og er finansiert  av Forskningsrådet og deltagende bedrifter