I prosjektet skal blant annet jobbes med å:
•       undersøke og dokumentere forbrukeratferd og bevissthet knyttet til ombruk, gjenbruk, og redesign
•       miljø og sosialindikatorer ved bruk av livsløpsanalyse (LCA) og sosiale livsløpsanalyser (S-LCA)
•       beregningsverktøy for miljø- og sosiale indikatorer
•       innovativt forbrukergrensesnitt som kommuniserer miljø- og sosiale data.
 
Studenter fra Høgskolen i Østfold Bch Innovasjon og Prosjektledelse, Universitetet i Oslo Master Teknologi, innovasjon og kunnskap og NMBU vil også bli involvert.
 
Den faglige referansegruppen i prosjektet består av: Sandra Roos (Swerea IVF, Sverige), Wencke Gwozdz (Copenhagen Business School, Danmark) og Gunnar Andersson (Høgskolen i Østfold)
 
Prosjektet fikk i januar 2016 støtte fra Oslofjordfondet og har et totalbudsjett på nærmere 8,4 millioner kroner.
Det skal gjennomføres i perioden februar 2016 frem til slutten av 2018.
 
Prosjektet ble profilert ved oppstart i Fredrikstad Blad.

Vil du bidra i prosjektet? Klikk her.

Du kan også lese en artikkel om prosjektet her.