I dette prosjektet skal resultatene fra spørreundersøkelsene gjennomgås i detalj

- supplerende undersøkelser med dybdeintervjuer og direkte måling av innhøstingssvinn på åkeren utføres
- et metodeverktøy utvikles
- litteraturstudie om svinn av alle produkter fra primærproduksjon i Norden gjøres
- og en beregning gjøres av totalt svinn fra primærproduksjon i Norden.