Dette ble gjort i forkant av at plastpaller ble innført. Nå ønsker de å oppdatere studien med erfaringstall fra driften fram til nå. Østfoldforskning ble igjen engasjert for å gjøre denne jobben.