Østfoldforskning er engasjert til å lage denne EPDen.