Målet er å samordne de nordiske lands arbeid innenfor PEF og for å spre kunnskap om PEF til nordiske interessenter. For kjøtt og meieriprodukter er det et eget nordisk prosjekt som et samarbeid mellom Aarhus Universitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Natural Resource Institute, Finland og Østfoldforskning. Målet med prosjektet er å gi anbefalinger til datakvalitet og tilgang på data. Som en del av prosjektet ble det gjennomført en workshop med representanter fra nordiske meieri- og kjøttprodusenter og andre interessenter. 

 

Her finner du rapporten på prosjektet.