Dokumentere verdikjede-/livsløpsøkonomien knyttet til husdyrproduksjonssystemene i Norge, for å bedre forstå de økonomiske effektene av ulike alternativ for økt bærekreft. Utforske mulighetene for å tilpasse husdyrproduksjon mot lavutslippssamfunnet innen 2050 mtp. nasjonale-, regionale- og lokale ressursgrenser og med rimelige hensyn til forbrukernes krav til animalske produkter.
Undersøke fremtidig politikkutforming/virkemidler for å oppnå en bærekraftig intensivering av husdyrproduksjon i Norge.