I prosjektet skal det i tillegg gjøres en vurdering av barrier for innføring av klimavennlig mat i virksomhetene og behovet for kunnskap og støtte hos innkjøperne i virksomhetene. Det skal også utarbeides konsepter for å redusere klimafotavtrykket knyttet til matvarer som f.eks. video-snutter, inspirasjonsbesøk og kurs for å utløse engasjement og atferdsendring.