Hovedmålet med prosjektet, som varer over 3 år (2013 – 2015), er å bidra til at kommuner, fylkeskommuner og bedrifter får tilgang til metoder og verktøy som er basert på lokalt forankrede data og forutsetninger. Prosjektet skal også medføre:

•       Økt energieffektivitet og lavere klimagassutslipp fra privat og offentlig virksomhet

•       Økt handlingsorientering for klima- og energiarbeidet i kommuner, fylkeskommuner og private bedrifter

•       Økt verdi og anvendelse av databaser med energi- og klimainformasjon

•       Videre utvikling av datagrunnlag  for og anvendelse av Lokale Energiutredninger (LEU)

•       Utdanning av 1 PhD-kandidat, 1 post doc-kandidat og 2 masterstudenter på området

•       Publisering av vitenskapelige artikler basert på resultater fra prosjektet.

 

Kort presentasjon om prosjektet finnes her

Se hovedområdene for prosjektet

Oversikt over partnerene

2 siders hand-out om prosjektet