Prosjektet ledes av Miljøkom v/Mona Nilsen. I prosjektgruppen inngår seniorforsker Andreas Brekke,Østfoldforskning, og hållbarhetsekspert Jessica Cederberg Womar fra det svenske selskapet JCW Hållbar Kommunikation

 

Mona Nilsen, Miljøkom - Dag Hessen, Universitetet Oslo og Andreas Brekke, Østfoldforskning

Fra venstre: Mona Nilsen, Miljøkom - Dag Hessen, Universitetet Oslo og Andreas Brekke, Østfoldforskning