ForMat er næringslivets satsing for å redusere matavfallet. Næringsmiddelprodusenter, dagligvarehandel og forbrukere kaster mat som kunne vært spist,- det vi kaller nyttbart matavfall. Både av hensyn til miljø, ressursutnyttelse og økonomi er det viktig å få redusert dette matavfallet.

ForMat er næringslivets egen satsing for å redusere mengden mat som kastes. NHO, dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien har på eget initiativ bestemt seg for å redusere matavfallet med 25 prosent innen 2015. Dette prosjektet har fått navnet ForMat, og har bred offentlig støtte.

ForMat er et samarbeidsprosjekt mellom en rekke ulike organisasjoner i det private og det offentlige, og Østfoldforskning er faglig ansvarlig for prosjektet.